#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 13/04/2020
10:00 - 04:00

Kategooriad


EELTUTVUSTUS

Ehitusseadustik kohustab dokumenteerima kõiki ehitusluba või ehitusprojekti nõudvaid ehitustöid.
Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi.

Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusega nr 3 muudeti seni kehtinud korda oluliselt. Endised on praktiliselt ainult dokumentide nimetused ja needki ei ole kõik enam määruses mainitud. Muutunud nõuete valguses tuleb hakata selgelt eristama, mis eesmärgil on dokumendid koostatud ning ehitustööde tellijatel lepingutes täpselt sätestama, milliseid dokumente ja mis mahus ehitaja talle esitama peab. Vastupidiselt uue määrusega seoses antud selgitustele, võivad seni praktikas laialt levinud nõuetele vastavuse kontrollimise probleemid veelgi süveneda ning loomingulisel lähenemisel on võimalik dokumentatsioon muuta “digitaalseks makulatuuriks”.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

https://www.addenda.ee/2020-aastal-muudetud-ehitamise-dokumenteerimise-nouded-13-04-20

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade Majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusega nr 3 tehtud ehitamise dokumenteerimise põhimõttelistest ja sisulistest muudatustest ning võimalikest mõjudest dokumenteerimise eesmärkide saavutamisele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

omab ülevaadet põhimõttelistest muutustest ehitamise dokumenteerimise nõuetes, sh. ehitusdokumentide üldisest jaotusest (missuguseid dokumente tuleb koostada ja koguda), nõuetest dokumentide koostajatele ja kontrollijatele ning elektroonsetele dokumentidele
teab, millised sisulised muudatused on tehtud koostatavate dokumentide nõuetes
teab, millised on õigusaktides detailselt kirjeldamata eri liiki dokumendid ning mis eesmärgil on neid vaja koostada ja kellele esitada
teab, kuidas on muudetud dokumentide koostamise ja esitamise nõudeid
teab, millised on määruse rakendamise rakendamise võimalused ja tulevikus rakenduvad nõuded
teab, millised on dokumentide koostamise ajale esitatud nõuded ja millistel juhtudel ei ole see kontrollitav
oskab efektiivselt korraldada ehitustööde dokumenteerimist peatöövõtjana ning teab, millised dokumendid on ehitajal vaja esitada Ehitisregistrile
teab ehitise omanikuna, milliseid dokumente tuleb ehitajalt nõuda ning millised on omaniku kohustused ja nende dokumenteerimise nõuded ehitise kasutamisel
SIHTRÜHM

Ehitajad, KOV ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve tegijad, ehitustööde tellijad ja kõik teised ehitusega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid.

TEEMAD

Teet Sepaste käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

alates 21.02.2020 muutunud nõuded dokumenteerimisele (ülevaade põhimõttelistest muudatustest)
milliseid ehitusdokumente määrus enam ei käsitle
muudetud nõuded dokumentide sisule
õigusaktides detailselt kirjeldamata eri liiki dokumendid, ehk missuguseid dokumente tuleks ikkagi koostada ja koguda
muutunud allkirjastamise nõuded
nõutava asjatundlikkuse tõendamine
kasutus – ja hooldusjuhendi muutunud nõuded
ehitise dokumentide omavaheline sidumine ja hilisem grupeerimine ning mida Ehitiisregistrisse esitada
muudetud nõuded elektroonsetele dokumentidele
dokumentide koostamise ja esitamise aeg
näited senises praktikas esinevatest probleemidest

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

AEG JA MAHT

Koolitus toimub 13. aprillil 2020 kell 10.00–16.00.
(7 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–12.00 koolitus
12.00–12.30 paus
12.30–14.15 koolitus
14.15–14.30 paus
14.30–16.00 koolitus

TOIMUMISKOHT

Otseülekanne veebis!
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele ligi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!

KOOLITAJA

TEET SEPASTE, EHITUSEKSPERTIISIBÜROO OÜ, JUHATUSE ESIMEES. RIIKLIKULT TUNNUSTATUD EKSPERT

Teedul on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel. Teet on riiklikult tunnustatud ekspert.