#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 16/04/2020
09:30 - 11:00

Kategooriad


EELTUTVUSTUS
Ka eriolukorras on valdkondi, kus töötajad jätkavad oma tööd tavapärastes tingimustes, nt töö ehitusplatsidel, kaubanduses, tootmistsehhides, põllumajanduses jne. Kuidas korraldada tööd neis valdkondades? Mida teha, kui kolleegil tuvastatakse COVID-19 viiruse kahtlus või viirus? Kuidas jätkub töösuhe välismaalasest töötajatega? Kuidas korrektselt rakendada rahvasuus tuntud sundpuhkust või korraldada puhkuste katkestamisi? Mida teha, kui ollakse seisus, kus tööleping töövõtjaga tuleb lõpetada.

Alates 6. aprillist võtab Töötukassa vastu töötasu hüvitise taotlusi. Missugused on selle saamise kriteeriumid ja taotlemise kord ning riskid?

Olete lahkesti palutud 16. aprillil kell 9.30 osalema veebiseminaril, mis annab vastused eelpool esitatud küsimustele. Anname Teile professionaalset nõu ja vastame Teie küsimustele nii seminari ajal kui ka lõppedes.

EESMÄRK
Veebiseminari eesmärk on anda ettevõtte omanikele, tegev- ja personalijuhtidele ning raamatupidajatele teadmisi TLS § 35 (töötasu maksmine töö mitteandmisel) ja § 37 (töötasu vähendamine) rakendamise kohta. Samuti räägime Töötukassa töötasu hüvitamise kriteeriumidest ning korrast.

SIHTRÜHM
Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad ja teised palga ja väljamaksete eest vastutavad isikud.

TEEMAD
Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

1. Milliseid erisusi tekitab eriolukord töösuhetes?
1.1. Välismaalasest töötajate õigustest Eestis eriolukorra ajal;
1.2. Tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 leviku tõkestamisel;
1.3. Mida teha, kui kolleegil tuvastatakse COVID-19? Teavitamine ja töö ümberkorraldused;

2. Milliseid lepinguid sõlmida nö kriisist tuleneva ajutise tööjõuga?
2.1. Tähtajaline vs tähtajatu tööleping;
2.2. Katseaja kohaldamine;
2.3. Tööleping vs võlaõiguslikud lepingud.

3. Kuidas käituda erinevate töötakistuste olukorras (TLS §-d 35, 36, 37 ja 38), mida need olukorrad tähendavad ning kuidas arvestada töötasu erinevate tasustamissüsteemide korral.
3.1. Summeeritud tööaeg (sh ala- ja ületunnid);
3.2. Tunnitasu;
3.3. Täis tööaeg vs osaline tööaeg;
3.4. Põhipalk + tulemustasu.

4. Millised võimalused on kasutada Töötukassa töötasu hüvitist ettevõtetel, kel töö jätkub?

5. Puhkused, sh nö sundpuhkus ja puhkuse ennetähtaegne lõpetamine (nt kiired muudatused töökorralduses või kui ühel vahetusel tuvastatakse COVID-19).

6. Töölepingute lõpetamise (sh koondamise) põhilised reeglid.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

AEG JA MAHT
Veebiseminar toimub 16. aprillil 2020 kell 9.30–11.00
(2 akadeemilist tundi)

LISAINFO JA REGISTREERIMINE