#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 15/10/2020 - 13/11/2020
09:00 - 04:00

Kategooriad


Selleks, et kaitsta ettevõtte õigusi ja huve ning tegevused oleksid läbipaistvad, on vajalik ettevõttele oluline informatsioon dokumenteerida. Ettevõtte töö korraldamiseks on vajalik luua ja säilitada dokumendid, mis sisaldavad ettevõttele olulist informatsiooni (nt ametikirjad, lepingud jne). Samas peab asjaajamine toetama ettevõtte eesmärkide saavutamist ning tagama informatsiooni kiire kättesaadavuse. Korras dokumentatsioon, asjaajamise korraldus, süsteemide põhitõdede olemasolu, dokumendiringlus jne annavad pildi ettevõtte kvaliteedist kui visiitkaardist.

Koolitusele ootame: 

sekretärid; assistendid; juhiabid; personalitöötajad; tööle naasvad emad, kes on pikaajaliselt kodus olnud või kõik huvilised, kes soovivad värskendada või saada uusi baasteadmisi ja oskusi asjaajamisest ning personaliarvestusest.

Koolituse sisu:

– ettevõtte põhidokumendid, vormistamisnõuded, protseduurireeglid, dokumentide loetelu vajalikkus;
– dokumendiliigid;
– dokumentide loetelu koostamine ja registreerimine;
– asjaajamissüsteemi põhitõed ja protseduurireeglid;
– koolitussüsteem;
– tööohutuse süsteem;
– sisekontroll;
– töösuhete võimalused;
– töökorralduse reeglid
– töökeskkond- ja tervishoid.

Koolituse tulemusena oskad vormistada ja registreerida personalialaseid ning tööohutuse ja sisekontrolliga seotud dokumente. Oskad koostada ettevõtte asjaajamissüsteemi ning tead protseduurireegleid, mis tagavad süsteemi toimimise.

Koolitaja: 

Veronika Kruustik – On töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Koolituse korraldus: 

Koolitus toimub Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1a, Tartu perioodil 15.10 – 13.11.2020.

Koolitusele saad registreerida siin.

Lisainfo koolituse kohta: katlyn.sillaots@khk.ee/7361833