#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 28/05/2020 - 29/05/2020
09:00 - 04:00

Kategooriad


Selleks, et kaitsta ettevõtte õigusi ja huve, on vajalik ettevõttele oluline informatsioon dokumenteerida. Asjaajamise eesmärgiks ongi dokumentides sisalduva teabe haldamine. Samas peab asjaajamine toetama ettevõtte eesmärkide saavutamist ning tagama informatsiooni kiire kättesaadavuse. Ettevõtte töö korraldamiseks on vajalik luua ja säilitada dokumendid, mis sisaldavad ettevõttele olulist informatsiooni (nt ametikirjad, lepingud jne).
Koolituse raames annamegi ülevaate põhidokumentidest ja dokumentide loetelu vajalikkusest organisatsioonis. Praktilise töö käigus koostatakse põhidokumendid ning registreerite need digitaalses asjaajamise programmis Amphora.

Koolitusele ootame: 

– Sind, kui oled sekretär; assistent; juhiabi või personalitöötaja ja vajad uusi teamisi dokumendihaldusest;
– Sind, kui oled pikaajaliselt kodus olnud (sh tööle naasvad emad peale lapsepuhkust) ja soovid oma teadmisi värskendada;
– Kõiki huvilisi, kes soovivad värskendada või saada uusi baasteadmisi ja oskusi asjaajamisest.

Koolituse sisu: 

– põhidokumentide kirjeldus ja selle vajalikkus;
– dokumentide vormistamisnõuded;
– protseduuri reeglid;
– asjaajamise reeglid;
– dokumentide loetelu vajalikkus;
– erinevate dokumentide (algatus- ja vastuskiri, volikiri, garantiikiri, protokoll, akt, eri liiki käskkirjad jms) koostamine ja registreerimine digitaalses asjaajamise programmis Amphora.
– dokumentide loetelu koostamine.

Koolituse tulemusena oskad vormistada korrektselt dokumente, registreerida ja korraldada asjaajamist vastavalt kohustuslikele reguleerivatele õigusaktidele.

Koolituse korraldus: 

Moodulis on kaks koolituspäeva, 28.05 – 29.05.2020 kell 09.00-16.00, mis toimub Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1a, Tartu. Lisainfo koolituse kohta küsi Kätlyn Sillaots, katlyn.sillaots@khk.ee

Koolitaja: Veronika Kruustik

Koolitusele registreeru siin