#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 02/11/2020 - 03/11/2020
09:00 - 04:00

Kategooriad No Categories


Koolituse raames anname ülevaate ajaajamiskorra koostamise ning koolitussüsteemi loomise vajalikkusest. Räägime tööohutussüsteemist, tervisekontrollist, riskianalüüsist ja sisekontrollist ning nende teemadega seotud dokumentatsioonist.

Koolitusele ootame: 

kõiki valdkonna spetsialiste, kes tegelevad töökeskkonnas asjaajamise ning tööohutuse korraldamisega ja kes tunnevad vajadust protseduurireeglitest, mis tagaksid süsteemide toimimise.

Koolituse sisu: 

– dokumentide loetelu tutvustamine ja koostamine;
– asjaajamiskorra olemus ja dokumentide süstematiseerimine;
– koolitussüsteemi loomise vajadus;
– koolitusplaani, arenguvestluste ja koolituste registreerimise vajalikkus;
– tööohutuse süsteemi raames juhendamised ja juhendamiste registreerimine;
– tervisekontrolli, kutsehaigestumiste, tööõnnetuste dokumendid;
– riskianalüüsi ja tegevuskava vajalikkus;
– dokumentide hindamine ja sisekontrolli vormistamine.

Koolituse tulemusena oskad vormistada ja registreerida personalialaseid ning tööohutuse ja sisekontrolliga seotud dokumente. Oskad koostada ettevõtte asjaajamissüsteemi ning tead protseduurireegleid, mis tagavad süsteemi toimimise.

Koolitaja: 

Veronika Kruustik – on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Koolituse korraldus: 

Moodulis on kaks koolituspäeva, 02.11 – 03.11.2020 kell 09.00-16.00, mis toimub Tartu Kutsehariduskeskuses, Kopli 1a, Tartu.

Koolitusele saad registreerida siin. 

Lisainfo koolituse kohta: katlyn.sillaots@khk.ee/7361833