#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 07/12/2020 - 14/02/2021
Kogu päev

Kategooriad


Arvutigraafikat näeme kõikjal- ajakirjades, reklaamides, filmides, videomängudes, veebilehtedel.
Arvutigraafika on visuaalne looming, mis on loodud arvuti ning spetsiaalse tarkvara abil pildifaile manipuleerides ja esitades ning leiab rakendust pea igas valdkonnas, olgu see infotehnoloogiaga seotud või mitte, nii huvitegevuses kui tööalaselt:
-kunst, disain – joonistamine arvutigraafika vahendeid kasutades;
-fotograafia – fotode töötlemine ;
-ajakirjandus;
-plakatite, flaierite kujundamine;
-veebilehekülgede loomine;
-arvutimängude loomine,
jms…

Koolitusele ootame: 

Kõiki, kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast.
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamisoskus.

Koolitusel õpid: 

* Arvutigraafika põhimõisted (resolutsioon, värvussügavus, pildifailiformaadid)
* Värvusõpetuse alused ja värvimudelid (RGB, CMYK, LAB, HSB, HEX)
* Rastergraafika Adobe Photoshop baasil (tööriistad ja lihtsamad töövõtted, kihid, selekteerimine, maskid, värvikorrektsioon ja tonaalsuse parandamine, fotode korrigeerimine, tekst)
* Arvutigraafika rakendusvaldkonnad (animeeritud gif, fotokollaaž, digimaal)
* Vektorgraafika Adobe Illustratori baasil (tekst, pen tööriist, pintslid, 3D efektid, trasseerimine)
* Arvutigraafika alternatiivsed programmid (rastergraafika programm ArtRage, vektorgraafika programm Inkscape)
* Küljendamine Microsoft Publisheri või Scribus baasil
* Tutvumine arvutigraafika võistluste, näituste ja veebiajakirjadega. Veebipõhised arvutigraafika programmid.

Kursusel kasutatavad arvutiprogrammid: Prooviversiooni omavad Adobe Photoshop (7 päeva), Adobe Illustrator (7 päeva), ArtRage ja Microsoft Publisher. Vabavarana saab kasutada ArtRage Starter Edition’i, Inkscape’i ja Scribust.
Tasulise tarkvara prooviversioonide installeerimisel (Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator) jälgida, millal tuleb antud ülesanded sooritada, sest prooviversioonid on lühiajalised.

Kursuse läbinu oskab: 
– kasutada erinevaid arvutigraafika programme ja graafikafailide vorminguid;
– teha lihtsamat pilditöötlust;
– luua lihtsamaid raster- ja vektorgraafilisi töid.

Hindamine:
Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud 80% kursuse ülesannetest. Täpsem info ülesannete sooritamise kohta on antud õpijuhises.
Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse tunnistus.

Koolituse korraldus: 

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Koolitaja: 

Eve Mäeorg, Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja.

Koolituse kohta küsi: katlyn.sillaots@khk.ee, 7361833

Registreeri koolitusele siin.