#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 21/09/2020 - 02/11/2020
Kogu päev

Kategooriad


Ettevõtlusega tegelemisel tuleb teil tasuda makse vastavalt Eestis kehtivatele maksuseadustele. Maksustatakse omandit, tulu või hüve. Üldiseks reegliks on see, et kõiki ettevõtteid maksustatakse võrdselt ja ühesugustel sisulistel alustel.

Koolituse käigus saad teada ettevõtlusega seotud põhiliste maksude arvestamisest ja maksudeklaratsioonide täitmisest vastavalt õigusaktidele ja juhendmaterjalidele.

Kursus on veebipõhine ja toimub e-õppeplatvormil moodle. Kogu kursuse jooksul toimub 3 veebipõhist konsultatsiooni keskkonnas Skype (või Big Blue Button), mis annab võimaluse koolitajaga otsesuhtluseks. Veebiseminar salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata.

Koolitusele ootame: 

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust tegeleda ettevõtluse maksustamisega: alustavad ja juba tegutsevad ettevõtjad, raamatupidajad ja raamatupidamise teenuse osutajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted ettevõtluse maksustamisega või kes soovivad oma teadmisi värskendada. Oodatud on ka teised huvilised, kellel on vajadus saada ülevaade ettevõtluse maksustamise põhitõdedest. E-õppe kursus võimaldab omandada ettevõtluse maksustamise põhiteadmised ka isikutel, kes ei saa veebiloengutest ise reaalselt erinevatel põhjustel osa võtta.

Koolituse sisu: 

– Isikliku sõiduauto hüvitis;
– lähetused;
– erisoodustused;
– kingitused, annetused, vastuvõtukulud;
– ettevõtlusega mitteseotud kulud;
– käibemaks I osa;
– käibemaks II osa;
– dividendide maksustamine

Koolituse lõpuks oskad:
– kirjeldada isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamist, vormistamist, deklareerimist ning maksustada ja deklareerida üle maksuvaba piirmäära makstud isikliku sõiduauto hüvitist;
– vormistada lähetusi, arvestada lähetusega seotud kulusid, välislähetuse päevaraha ning maksustada ja deklareerida üle maksuvaba piirmäära makstud välislähetuse päevaraha;
– kirjeldada erisoodustuste mõistet ja olemust, arvestada erisoodustustega seotud makse ja kajastada neid maksudeklaratsioonil;
– kirjeldada kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude maksuvabasid ja maksustatavaid piirmäärasid ning arvestada ja deklareerida nendega seotud makse;
– eristada ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulusid ning maksustamise aspekte, maksustada ja deklareerida nendega seotud makse;
– kirjeldada käibemaksukohustuslaseks saamise tingimusi, arvestada ja deklareerida käibemaksu;
– kirjeldada dividendide maksustamist, arvestada ja deklareerida dividende ning makse.

Koolitaja:

Hele Moor – Tartu Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse ja maksunduse kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja alates 2011. aastast.

Koolituse korraldus: 

Veebipõhine e-õppe õppekeskkonnas Moodle, kontakttunnid toimuvad veebipõhiselt.
Kursus on üles ehitatud teemade kaupa. Iga teema all on õppematerjalid iseseisvaks õppimiseks ja sooritatavad kohustuslikud õppeülesanded. Kokku tuleb õppijal sooritada 8 kohustuslikku õppetesti. Kogu kursuse jooksul toimub 3 veebipõhist seminari, kus lahendatakse praktilisi ülesandeid. Kursuse edukaks lõpetamiseks peab õppija täitma tagasiside küsimustiku.

Registreeri koolitusele siin. 

Lisainfo koolituse kohta: Kätlyn Sillaots, katlyn.sillaots@khk.ee, 7361833