#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 02/11/2020 - 13/12/2020
Kogu päev

Kategooriad


Koolitusel õpid:
– kasutama küljendusprogrammis Microsoft Publisher erinevaid materjale (tekst, pildid, tabelid, kujundid vms);
– kujundama ja küljendama erinevaid info- ja reklaammaterjale;
– vormistama töid veebi- ja trükivormingutesse.

Koolitusele ootame: 

– Sind, kui vajad baasteadmisi info- ja reklaammaterjalide kujundamisest ja küljendamisest;
– Sind, kui soovid Microsoft Publisheriga luua ja kujundada infolehti, tervituskaarte, kutseid, plakateid, flaiereid, menüüsid, tunnistusi, tänukirjasid, kalendreid, voldikuid, ajalehti jt kujundus- ja turundusväljaandeid, mis sobivad nii trükiks kui veebis kasutamiseks.

Koolituse sisu: 

Sissejuhatus Publisheri, programmi kasutajaliides- millal kasutada Publisheri,menüüde ja töövahendite tutvustamine.
Mallide kasutamine- mallide valimine, fondi- ja värviskeemide valimine ja muutmine, teksti ja piltide lisamine.
Hea disaini põhimõtted- disaini suurus ja kuju, värvide ja kirjatüüpide valiku põhimõtted, piltide, kujundite ja raamide kasutamine.
Kutse/kaardi kujundamine ja küljendamine.
Plakati kujundamine ja küljendamine.
Flaieri kujundamine ja küljendamine.
Visiitkaardi kujundamine ja küljendamine.
Menüü kujundamine ja küljendamine.
Tänukirja kujundamine ja küljendamine.
Diplomi kujundamine ja küljendamine.
Kalendri kujundamine ja küljendamine.
Voldiku kujundamine ja küljendamine.
Ajalehe kujundamine ja küljendamine.

Hindamine:
Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud 80% kursuse ülesannetest. Täpsem info ülesannete sooritamise kohta on antud õpijuhises.

Koolitaja: 

Eve Mäeorg, Tartu Kutsehariduskeskuse IKT kutseõpetaja

Koolituse korraldus: 

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Kursuse alguses toimub meili teel instrueerimine, kuid see võib soovi korral toimuda ka kohtudes koolitajaga Tartu Kutsehariduskeskuses. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Koolituse kohta küsi: katlyn.sillaots@khk.ee, 7361833

Registreeri koolitusele siin.