#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 21/09/2020 - 26/10/2020
Kogu päev

Kategooriad


Kursuse eesmärgiks on anda õppijatele ülevaade korteriühistute raamatupidamist puudutavatest õigusaktidest, raamatupidamise korraldamisest, maksustamisest ja revisjoni läbiviimisest.
Kursus on veebipõhine ja toimub e-õppeplatvormil Moodle. Kogu kursuse jooksul toimub 1 veebipõhine konsultatsioon keskkonnas Skype (või Big Blue Button). Veebiseminar salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata, kuid reaalajas kohtumine annab võimaluse koolitajaga otsesuhtluseks.

Koolitusele ootame: 

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust tegeleda KÜ raamatupidamisega: KÜ juhatuse liikmed, KÜ raamatupidajad, raamatupidamise teenuse osutajad ja KÜ revidendid. Oodatud on ka teised huvilised kellel on kas vajadus teha KÜ raamatupidamist või saada ülevaade KÜ raamatupidamise põhitõdedest. E-õppe kursus võimaldab omandada KÜ raamatupidamise alusteadmised ka isikutel, kes ei saa veebiloengust ise reaalselt erinevatel põhjustel osa võtta.
Osalemise eelduseks on algteadmised raamatupidamisest.

Koolitusel õpid: 

– korteriomandi ja korteriühistuseadus;
– mittetulundusühingute seadus;
– raamatupidamise korraldamise üldised nõuded korteriühistutes Kasutatavad õigusaktid ja seaduslikud alused raamatupidamise arvestuse korraldamiseks;
– arvestuspõhimõtted korteriühistutele spetsiifilistes valdkondades;
– teenuste ja maksete vahendamine;
– töötasude ja maksude arvestus korteriühistutes;
– majandusaasta aruande koostamine;
– korteriühistu revisjon;

Koolituse lõpuks oskad:
– rakendada korteriühistu tegevust reguleerivaid õigusakte;
– koostada ja kasutada korteriühistu raamatupidamise sise-eeskirja;
– arvestada tasusid ühistu liikmetelt, saadud toetusi, laenusid ja põhivara ning kajastada tehinguid korteriühistu raamatupidamises;
– rakendada teenuste ja maksete vahendamise meetodikaid;
– arvestada töötasusid ja makse;
– rakendab majandusaasta aruande koostamise ja esitamise põhimõtteid, koostada majandusaasta aruannet;
– kirjeldada korteriühistu revisjonile esitatavaid nõudeid.

Koolitaja: 

Hele Moor – Tartu Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse ja maksunduse kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja alates 2011. aastast.

Koolituse korraldus: 

Koolitus toimub iseseisva tööna e-õppe platvormil Moodle, kus õppija omandab õppeteemad iseseisvalt ja sooritab kohustuslikud õppeülesanded. E-kursus on üles ehitatud teemade kaupa. Iga teema all on õppematerjalid iseseisvaks õppimiseks ja sooritatavad kohustuslikud õppeülesanded. Kokku tuleb õppijal sooritada 6 kohustuslikku õppetesti.
Kogu kursuse jooksul toimub 1 veebipõhine praktikum so. 16.10.2020, kus õpitakse koostama majandusaasta aruannet. Praktikum on järele vaadatav. Kursuse edukaks lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks peab õppija täitma tagasiside küsimustiku.Õppijal on õppetööks vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Koolitusele registreeri siin. 

Lisainfo koolituse kohta: Kätlyn Sillaots, katlyn.sillaots@khk.ee, 7361833