#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 21/09/2020 - 26/10/2020
Kogu päev

Kategooriad No Categories


Valdav osa Eesti ettevõtetest on osaühingud ja raamatupidajad on harjunud nende raamatupidamise reeglitega. Samas on meil ka päris palju MTÜ-sid, millest nii mõnedki on päris suure tegevusmahuga. Seega oleks raamatupidajal kasulik end nende spetsiifikaga kurssi viia.

Kursuse raames omandab õppija teadmisi mittetulundusühingute ja sihtasutuste eesmärkidest ning olemusest. Ühingute ja asutuste raamatupidamisarvestuse erisustest, raamatupidamisarvestuse korraldamisest ja raamatupidamisaruannete koostamisest.

Kursus on veebipõhine ja toimub e-õppeplatvormil Moodle. Kogu kursuse jooksul toimub 1 veebipõhine konsultatsioon keskkonnas Skype (või Big Blue Button), mis annab võimaluse koolitajaga otsesuhtluseks. Veebiseminar salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata.

Koolitusele ootame: 

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust tegeleda MTÜ ja SA raamatupidamisega: juhatuse liikmed, raamatupidajad, raamatupidamise teenuse osutajad ja MTÜ-de revidendid kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted MTÜ ja SA raamatupidamisega või kes soovivad oma teadmisi värskendada. Oodatud on ka teised huvilised, kellel on kas vajadus teha MTÜ või SA raamatupidamist või saada ülevaade MTÜ või SA raamatupidamise põhitõdedest. E-õppe kursus võimaldab omandada MTÜ ja SA raamatupidamise algteadmised ka isikutel, kes ei saa veebiloengust ise reaalselt erinevatel põhjustel osa võtta.

Koolituse sisu: 

– Mittetulundusühingute ja sihtasutuste olemus ja eesmärgid. Mittetulundusühingute erinevad alaliigid. Kasutatavad õigusaktid;
– raamatupidamise korraldamise üldised nõuded MTÜ-des ja SA-des. Kasutatavad õigusaktid ja seaduslikud alused raamatupidamise arvestuse korraldamiseks MTÜ ja SA puhul;
– tasud ühingu liikmetelt;
– saadud ning jagatavad annetused ja toetused;
– teenuste ja maksete vahendamine;
– tulumaksusoodustusega MTÜ- d ja SA-d;
– valitsusepoolne abi ja varade ning tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamine;
– majandusaasta aruande koostamine.

Koolituse lõpuks oskad:
– kirjeldada mittetulundusühingute ja sihtasutuste olemust ja eesmärke;
– rakendada oma töös MTÜ-sid ja SA raamatupidamist reguleerivaid õigusakte;
– kirjeldada raamatupidamise korraldamise üldiseid aluseid ja nõudeid MTÜ-des ja SA-des;
– koostada ja rakendada MTÜ raamatupidamise sise-eeskirja;
– kajastada spetsiifilisi MTÜ-le iseloomulikke majandustehinguid raamatupidamises;
– rakendada sihtfinantseerimise kajastamise põhimõtteid ja meetodeid;
– kirjeldada tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja pääsemise ja seal püsimise kriteeriumeid;
– täita vormi TMIN ja informatiivseid deklaratsioone INF 4 ja INF 9;
– koostada mittetulundusühingule majandusaasta aruande.

Koolitaja: 

Hele Moor – Tartu Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse ja maksunduse kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja alates 2011. aastast.

Koolituse korraldus ja toimumine: 

Koolitus toimub iseseisva tööna e-õppe platvormil Moodle, kus õppija omandab õppeteemad iseseisvalt ja sooritab kohustuslikud õppeülesanded. E-kursus on üles ehitatud teemade kaupa. Iga teema all on õppematerjalid iseseisvaks õppimiseks ja sooritatavad kohustuslikud õppeülesanded. Kokku tuleb õppijal sooritada 6 kohustuslikku õppetesti.
Kogu kursuse jooksul toimub 1 veebipõhine seminar so. 16.10.2020 kell 16:00-19:15, kus õpitakse koostama majandusaasta aruannet. Seminar on järele vaadatav. Kursuse edukaks lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks peab õppija täitma tagasiside küsimustiku.Õppijal on õppetööks vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Koolitusele registreeri siin. 

Lisainfo koolituse kohta: Kätlyn Sillaots, katlyn.sillaots@khk.ee, 7361833