#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 16/05/2020 - 17/05/2020
10:00 - 05:00

Kategooriad


Sihtgrupp:

Exceli koolitus sobib nii päris algajatele tabelarvutusprogrammi kasutajatele, kui ka neile, kellel on vähene kogemus tabelarvutuse kasutamisel ja kes soovivad hakata Excelit põhjalikumalt kasutama

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Exceli kasutamiseks vajalikud baasteadmised ja -oskused.
 • Oskus koostada, lugeda ja muuta Excel ‘i andmetabeleid
 • teha lihtsamaid analüüse
 • teha lihtsamaid arvutusi
 • teha lihtsamaid diagramme

Õppesisu:

 • Töökeskkonna (MS Excel) tutvustamine
 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine
 • Andmete märgistamise võimalused
 • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
 • Veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine
 • Töölehtede ümbernimetamine, lisamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine
 • Liikumine erinevate töölehtede vahel
 • Tabeli koostamise põhimõtted
 • Valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine)
 • Funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)
 • Tööraamatu salvestamine
 • Tabelite kujundamine (AutoFormat, kujundamise nupuriba)
 • Diagrammi koostamine ja kujundamine
 • Tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine (AutoFilter)

Koolitaja: Monica Meerents