#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 30/04/2020
10:00 - 05:00

Kategooriad


Õppekava koostamise alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 45

Õppe eesmärk: Õppekava eesmärk on anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades.

Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Koolituse kestvus: 8 akadeemilist tundi

Koolitataval kulub vajamineva platvormi (ZOOM- www.zoom.us) tasuta allalaadimiseks, käivitamiseks ja koolitusega liitumiseks kuni 5 minutit.

Koolitustel saab osaleda nii telefoni kui ka arvuti vahendusel olenemata inimese asukohast. Koolituse ajal näeb koolitatav ettekande slaide ja koolitajat. Ehk siis koolitatavale jääb võimalus küsida küsimusi, kuulda selgitusi.

Koolituse sisu:

Teema 1. Kriis ja hädaolukord

-Kriisi ja hädaolukorra mõiste ja erinevused.

-Psühholoogiline toimetulek hädaolukorra ajal ja järgselt;

-Tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust.

Teema 2.  Hädaolukorra lahendamise plaan

-Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused.

-Hädaolukordade lahendamise üldised alused (s.h. elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine).

– Hädaolukorra lahendamise plaani rakendamine.

-Info liikumise alused hädaolukorra lahendamisel, kriisikommunikatsioon.

-Suhtlus meedia, sündmusest mõjutatud isikute ja operatiivteenistustega.

-Kriisimeeskonna liikmete ülesanded ja kohustused hädaolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks.

-Hädaolukorrajärgsed taastavad tegevused.

Teema 3.Tegutsemine erinevate hädaolukordade ajal

-Äkkrünnak (sündmuse äratundmine, tegevused mõjude vähendamiseks, ründaja profiil)

-Plahvatus ja varing (evakuatsiooni ja varjumise põhimõtted, pommiähvardusele reageerimine)

-Katkestus elutähtsate teenuste toimepidavuses (koolipere valmisolek kriitilises olukorras toime tulla)

-Reageerimine õnnetuse korral.

Koolitaja: Mari Kolga kriisinõustaja ja psühholoogina töötav , kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat, kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostaja ning hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 6 aastat.

Registreerimine: https://kvkoolitus.ee/kvkoolitus/hadaolukordade-lahendamine-haridusasutustes/