#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 12/05/2020 - 25/05/2020
10:00 - 04:30

Kategooriad


PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Õppe eesmärk: Anda teadmised kriisireguleerimisest ning oskused hädaolukorra riskianalüüsi läbiviimiseks ja hädaolukorra lahendamise planeerimiseks ettevõtte tasandil.

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud inimesed, kes vastutavad või hakkavad vastutama ettevõtte erinevate riskidega ehk riskijuhid, töökeskkonnaspetsialistid, ettevõtte erineva astme juhid.

Koolitusel läbitavad teemad:

Riskihaldus:
–             Riskijuhtimine ja riskijuhtimise juhised,
–             Riskihindamismeetodid,
–             Talituspidevuse juhtimissüsteem.
Kriisireguleerimise üldised alused:
–             Ennetamine,
–             Valmistumine,
–             Lahendamine,
–             Kriisist taastumine. Taastatavad tegevused.
Kriisireguleerimise juhtimissüsteemid:
–             Operatiivseire
–             Kriisimeeskond
–             Kriiskomisjon

Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused. Iseseisev õpe 4 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab ja tunneb riskihindamise meetodeid,
  • teab kriisireguleerimise üldisi ja õiguslikke aluseid,
  • omab ülevaadet ettevõtte kriisireguleerimispoliitika seotusest riiklike tegevuskavadega,
  • oskab kavandada hädaolukorda ennetavaid tegevusi,
  • teab hädaolukorra riskianalüüsi ja talituspidevuse riskianalüüsi koostamise korraldust ja riskianalüüside kokkuvõtet ning mõistab maailma kriiside mõju ettevõtte tasandil,
  • teab talituspidevuse plaani koostamise, õppuste ja hädaolukorra lahendamise korralduse põhimõtteid.

Koolituse aeg: 12.05.2020 12:30 kuni 16:30 ja 21.05.2020 12:30 kuni 16:30