#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 25/05/2020
10:00 - 01:00

Kategooriad No Categories


PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialisti, -voliniku, kemikaaliohutuse eest vastutava isiku täiendkoolitus ettevõttele kus käideldakse kemikaale.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele ülevaadet Euroopa Liidus ja Eestis kehtivatest kemikaalide käitlemise ohutusnõuetest ning näiteid nende nõuete täitmiseks vajalikest tegevustest.

Koolitusel läbitavad teemad:

 • KEMIKAALIOHUTUSE nõuded ja kohustused (45 min)
  REACH – Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
  CLP –kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
  Kemikaaliseadus ja rakendusaktid
  Töötervishoiu ja tööohutuseseadusest tulenevad kohustused
 • OHUTUSE TAGAMINE (45 min)
  Kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale
 • KEMIKAALI OHUTUSKAART (30 min)
 • TÖÖANDJA JA TÖÖTAJA KOHUSTUSED NING ÕIGUSED KEMIKAALIOHUTUSE TAGAMISEL. (45 min)
  Kemikaaliohutuse rakendamine töökeskkonnas.
  Ühis- ja isikukaitsevahendite valik ning kasutamine.
  Tegutsemine hädaolukorras, õnnetusjuhtumi korral, esmaabi.
 • TEST valikvastustega (15 min)

Koolituse järgselt õppija:

 • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone
 • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
 • Leiab erinevatest allikatest olulist lisainformatsiooni;
 • Mõistab isikukaitsevahendite kasutamise tähtsust;

Koolituse kestus: 4 akadeemilist tundi