#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 30/06/2020 - 01/07/2020
10:00 - 05:00

Kategooriad


Arvuti algõpe

Õppe maht on 32 akad. tundi kontaktõpet,  iseseisvat tööd 10 akad. tundi.

Sihtgrupp:

Arvuti algõppe koolitus on mõeldud algajatele, kes alles alustavad tööd arvutiga. Eelteadmised ei ole vajalikud. Koolitus annab praktilisi oskusi, tekstitöötlusest, tabelarvutusest, Interneti võimalustustest, e-posti kasutamisest.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab koostada ja vormindada iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente, koostada ja töödelda juhendite abil lihtsaid tabelarvutuse tabeleid kasutada
 • Oskab kasutada valitud elektroonilise kirja haldamise keskkonda
 • Oskab kasutada ID-kaardi rakendust ja erinevaid enimkasutatavaid otsingumootoreid (google.ee, neti.ee)
 • Oskab leida eesti.ee vajalikku informatsiooni

Õppesisu:

 • Tekstitööprogrammi Word kasutamine
 • Failihaldus
 • Tabelarvutusprogrammi Excel kasutamine
 • Elektronkiri
 • Interneti rakenduste kasutamine praktiliste näidete baasil, otsingumootorite kasutamine,
 • ID –kaardi kasutamine,
 • e-riigi võimalused,
 • kodaniku ametlik elektrooniline aadress https://www.eesti.ee/est

Koolitaja: Monica Meerents