#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 27/05/2020
10:00 - 05:00

Kategooriad


Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõikidele Wordi kasutajatele, kes töötavad igapäevaselt keeruliste või mahukate dokumentidega, koostavad erinevaid tabeleid ja vorme, kasutavad pealkirjastiile, ristviiteid ning tervet dokumenti läbivaid loetelusid.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • kasutada laade kujunduse ühtlustamiseks dokumendis
 • lisada ja kohandada täpp- ja numberloendeid
 • luua dokumenti tabeleid ning neid kujundada
 • kasutada järjehoidjaid ja ristviiteid dokumendis liikumiseks ja viitamiseks
 • luua erinevaid sisukordasid (pealkirjadele, illustratsioonidele, tabelitele, joonistele jms)
 • kasutada sektsioone ja saavad aru nende vajalikkusest
 • lisada dokumendile päiseid ja jaluseid, leheküljenumbreid
 • muuta lehekülje seadeid (suund, veerised, suurus)
 • teostada korrektset väljatrükki
 • luua ja hallata erinevaid vormielemente
 • kaitsta dokumente ning jälitada dokumendis tehtud muudatusi

 

Õppesisu:

 • Laadide kasutamine
  • laadide efektiivne kasutamine – dokumentidest vorminduste leidmine ja muutmine
  • erinevate kujunduste ühtlustamine, uute laadide loomine, dokumendi välimuse ühtlustamine.
 • Pealkirjastiilide kasutamisvõimalused
  • uue sisukorra loomine
  • dokumendi liigendamine
  • juhtdokument ja dokumendi osadeks (alamdokumentideks) jagamine ning koostöötamise võimalused
 • Loendite kasutamine
  • täpp- ja arvloendite ning mitmetasemeliste loendite lisamine ja kohandamine pikas dokumendis.
 • Töö tabelitega
  • uute tabelite lisamine
  • andmete sisestamine
  • tabeli vormindamine ning paigutus dokumendis
  • koostöö Exceliga.
 • Viited
  • Järjehoidjate ja ristviidete kasutamine
  • dokumendis liikumine
  • tabelitele ja joonistele automaatsete viidete loomine
 • Lehekülje seadistamine
 • Vormid ja dokumendi kaitsmine

Koolitaja: Monica Meerents