#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 20/04/2020 - 31/05/2020
Kogu päev

Kategooriad


Kursuse autorid:
Mari Tikerpuu, Pille Tsopp-Pagan, Marina Kaljurand, Hector Charles Pagan, Mari Puniste
Keel:
Eesti
Kursuse maht:
1 EAP (26 tundi)
Kursuse kestus:
6 nädalat
Toimumise aeg:
20.04.2020 kuni 31.05.2020
Kursuse sihtrühm:

Kursuse sihtrühm on sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, õpetajad/koolitajad, eakatega töötavad vabatahtlikud ja eakad inimesed ise.

Kursuse tunnistus:

E-kursuse täismahus edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus ning läbitud kursust saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis.

Kursuse kirjeldus:

Käesolev koolitusprogramm on loodud Erasmus+ meetme poolt rahastatud projekti TISOVA raames. Veebipõhine kursus pakub teadmisi sellest, kuidas ära tunda eakate naiste vastast vägivalda ja kuidas ohvreid võimestada, nii päevakeskuste/hooldekodude töötajatele kui ka eakatele endile. Lisaks teoreetilisele materjalile antakse kursuse raames ka praktilist infot, mida eriala spetsialistid saavad oma töös rakendada. Kursus on loodud interaktiivsena: see sisaldab rollimänge, mis on läbi viidud profesionaalsete näitlejatega, illustreerimaks erinevaid olukordi, kus väärkohtlemine aset leiab. See sisaldab ka erinevat tüüpi iganädalasi ülesandeid, mille õppijad individuaalselt esitavad.

Kursusel on järgmised eesmärgid:

  • põhirühmade harimine eakate vastase vägivalla teemal, sealhulgas eakate ohvrite kogemused ja eripärased vajadused;
  • sihtrühmade toetamine eakate vastase vägivalla tuvastamisel, ennetamisel ja sekkumisel;
  • tõsta teadlikkust ning pakkuda teavet, ressursse ja vahendeid kõigile, kes puutuvad kokku vägivalla all kannatavate eakatega või tõenäoliselt vägivalda kogevate eakatega.
Kursuse läbimise nõuded:

Lõpphindamisele pääsemiseks on vaja sooritada kõik kodutööd õigeaegselt ja positiivselt (kokku 6). Tunnistuse saamiseks peab õppija sooritama lõpptesti vähemalt 60% ulatuses.

Tõendi saab õppija, kes on sooritanud vähemalt ühe koduse ülesande, aga ei ole sooritanud lõpptesti.

Kursuse õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • mõistab ja kirjeldab eakate vastu suunatud vägivalla erinevaid vorme, samuti vägivalla ohu- ja kaitsvaid tegureid;
  • tuvastab ja tõlgendab vägivalla tagajärgi ning nende mõju vanemate naiste käitumisele;
  • viib läbi riskihindamist, kasutades REAMI mudelit;
  • kasutab ja tõlgendab ohutusplaani kui ühte vahendit eakate väärkohtlemisele reageerimisel;
  • kirjeldab meetmeid, mis peaks rakendama emotsionaalse ja psühholoogilise koormuse ennetamiseks ja/või minimeerimiseks eakate vägivalla ohvritega töötades;
  • tuvastab rahvusvaheliste regulatsioonide, mis kaitsevad eakaid inimesi vägivalla eest, rikkumisi.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE