#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 10/06/2020
10:00 - 03:45

Kategooriad No Categories


Koolitus on avatud ka virtuaalõppena, registreermisel märgi ära kommentaari lahtirsse, et soovid liituda üle veebikeskkonna.

Koolitusel räägitakse sellest, milliseid võimalusi pakub Outlook lisaks tavapärasele kirjade saatmisele ja lugemisele. Uuritakse, kuidas Outlooki efektiivsemalt kasutada, millised on võimalused oma tööde ja tegemiste paremal planeerimisel, kuidas efektiivsemalt teha koostööd oma kolleegidega, jagada oma kalendrit, luua ühiskalendreid, delegeerida ülesandeid ning jälgida nende täitmist.

Outlooki saab edukalt kasutada ka erinevate ajajuhtimis- ja prioritiseerimistehnikate rakendamiseks, nii et saad võtta oma päevast maksimumi ja samas omad head ülevaadet tööde edenemisest. Koolitusel  vaadatakse lähemalt, millised on võimalused töövoogude automatiseerimiseks. Samuti uuritakse, kuidas Outlooki saab kasutada ettevõttesiseseks töö ja info jagamiseks – ühiskalendrid, ühiskaustad, ülesannete delegeerimine, küsitluste korraldamine jne.

Koolituse teemad

 • Outlooki töökeskkonna seadistamine ja peamiste töövahenditega tutvumine.
 • Postkasti sisu haldamine, meilide otsimine ja ümber paigutamine.
 • Automaatsete töövoogude loomine ja automatiseerimine. Sisenevatele ja väljuvatele kirjadele reeglite lisamine.
 • Outlooki rakenduste sisene koostöö. „Kontorist väljas” abimehe seadistamine. Kaustade jagamine.
 • Kalendri igapäevane kasutamine – kohtumised, koosolekud ja sündmused. Ühiskalendrite kasutamine ja seadistamine.
 • Koosolekute loomine ja haldamine. Õiguste moodul. Kategooriate kasutamine.
 • Kontaktide haldus ja seotud info otsimine. Uute kontaktigruppide loomine ja jagamine. Ühiskaustade kasutamine.
 • Ülesannete ja järeltegevuste moodul. Uue ülesande loomine ja delegeerimine ning muudatuste jälgimine.
 • Erinevate Outlooki üksuste väljaprindi ettevalmistamine ja teostamine.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused Outlooki efektiivsemaks kasutamiseks oma postkasti haldamisel, tööde planeerimisel ja jälgimisel. Samuti on olulised erinevad koostöövõimalused kolleegidega, kalendrite jagamine ning tööde delegeerimine. Osalejad saavad läbi praktiliste harjutuste oskused Outlooki rakenduste efektiivsemaks kasutamiseks ja tööde-tegemiste paremaks korraldamiseks. Samuti on eesmärgiks tutvustada Outlookis erinevaid nippe-trikke, mis aitavad igapäevatööd kiiremini ja lihtsamalt korraldada.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • teab, millised on peamised Outlooki rakendused, oskab luua ja seadistada töökeskkonda, hallata oma postkasti ja automatiseerida meilidega seotud tööprotsesse;
 • oskab lisada automaatset signatuuri ning kasutada „Kontorist väljas” abimeest;
 • oskab kasutada kalendrit, lisada uusi kohtumisi ning koosolekuid;
 • teab, kuidas jagada kalendrit kolleegidega ning määrata õiguste tasemeid;
 • oskab kasutada ülesannete ja järeltegevuste moodulit, teab peamisi tööprotsesse ning oskab ülesandeid delegeerida ja nende täitmist jälgida;
 • oskab luua uusi kontaktikaarte, otsida seotud informatsiooni ning kasutada kontaktigruppe;
 • oskab seadistada ja teostada erinevate Outlooki üksuste väljaprinte.

Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

Koolitaja: Madis Roosalu

Lisainfo ja registreerimine

Investeering oskustesse: virtuaalkoolitusena  99.- (+km)