#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 27/04/2020 - 27/05/2020
09:30 - 04:45

Kategooriad


Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitus toimub: 27.04.-27.05.2020
Eesmärk: koolituse eesmärk on anda ülevaade ettevõtlusest, äriplaani vajalikkusest ja selle koostamisest ettevõtlusega alustajatele ning äriidee, selle teostumise ja turunduse tähtsusest majanduslikult keerulisel perioodil.

Sihtrühm: alustavad või juba tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad omandada ettevõtlusalaseid teadmised ja õppida koostama äriplaani.
Koolitusel käsitletavad teemad:
– sissejuhatus ettevõtlusesse, ettevõtluse olemus ja vormid;
– äriidee, eesmärgid;
– äriplaan, selle koostamise põhimõtted;
– toote, teenuse omadused;
– sihtrühmad, kliendid;
– konkurents;
– turunduse olemus, reklaam, jaotuskanalid;
– raamatupidamise alused;
– maksunduse alused;
– tööjõud, töösuhted, lepingud;
– töökeskkond, riskid;
– finantsaruanded;
– finantsplaneerimine.

Koolituse tulemusena osaleja:
– omab teadmisi ettevõtluse olemusest, äriseadustiku nõuetest;
– oskab analüüsida äriideed ja tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid;
– tunneb toote ja teenuse turundamise aluseid;
– teab raamatupidamise korraldamise nõudeid ja maksunduse põhialuseid;
– omab ülevaadet tööõigusest ja lepingutest;
– oskab määratleda ohutut töökeskkonda ja näha riske;
– teab finantsplaneerimise vajalikkust ja oskab koostada finantsprognoose.

Õppemaht ja korraldus:

Kokku läbib osaleja 80 akadeemilist tundi, millest reaalajas veebikeskkonnas 58 akadeemilist tundi, mis sisaldab 2 tundi individuaalset nõustamist veebikeskkonnas ja iseseisva tööna 22 akadeemilist tundi. Iseseisva töö käigus lahendab osaleja talle antud iseseisvaid ülesandeid ja valmib äriplaan.

Veebikeskkonnas reaalajas toimub õpe 4 akadeemilist tundi päevas.
Õppepäevad on järgmised: 27., 28., 29. aprill,
5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 18., 19., 22. ja 27. mai

Koolituse lõpetamise tingimused: osalema peab vähemalt 70% koolituse mahust veebikeskkonnas. Koolitus lõpeb äriplaani kaitsmisega. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Koolituse läbimisel ilma äriplaani esitamise ja kaitsmiseta väljastatakse tõend.

Koolituse hind: 789 eurot + käibemaks. (Küsi vajadusel koolituse järelmaksu)

Koolitajad:
Meeli VaikjarvMeeli Vaikjärv on üle seitsme aastase töökogemusega EAS alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel. Viimased kaheksa aastat tegelenud täiskasvanute koolitamisega (täiskasvanute koolitaja, tase 5). Meeli on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis programmeerijana, magistrikraadid Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. Meeli on pikka aega töötanud erinevate ettevõtete pearaamatupidajana ja 20 aastat omanud raamatupidamisteenust osutanud ettevõtet.

Rait_TalvikRait Talvik on üle 20 aastase konsultandi- ja koolitajakogemusega ettevõtja. Oma karjääri jooksul on Rait toetanud nii väikeste kui suuremate ettevõtete arengut, samuti nõustanud töötuid ning tegelenud palju kodanikeühendustega. Raidi kompetentsid hõlmavad nii suhtlemispsühholoogiat kui käitumuslikke oskusi; juhtimis-, kaasamis- ja motiveerimisoskusi; ettevõtluse erinevaid aspekte (sh tootearendus, finantsplaneerimine, turundus); samuti projektipõhise töömudeli rakendamist erinevates eluvaldkondades.

Ülle Käär on 20 aastase koolitajakogemusega (täiskasvanute koolitaja, tase 6), töötanud pikka aega harisussüsteemis. Omab kõrgharidust majandusarvestuse erialal ja on omandanud magistrikraadi ettevõtluse ja ökonoomika erialal Eesti Maaülikoolis. Ülle on tegutsenud nii füüsilisest isikust ettevõtjana kui ka tegelenud ja tegeleb ettevõtlusega erinevates valdkondades.

Tehnilised tingimused:

Osaleja vajab internetti, arvutit ja veebikaamerat ja mikrofoni (sageli on need juba arvutis olemas). Kui soovid osalemiseks arvutit meie poolt, anna märku.

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Registreerimine:

http://www.projektid.ee/Veebikoolitus-reaalajas-Ettevotluskoolitus-Palgatootajast-ettevotjaks

Kontaktisik
Ülle Käär
ylle.kaar@projektid.ee
5074717