#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 22/05/2020
10:00 - 03:15

Kategooriad


EELTUTVUSTUS

Ehitusseadustikus sätestatud juhtudel peab ehitise omanik ehitamiseks taotlema ehitusluba. Kuid selleks, et ehitusluba saada, peavad olema täidetud teatud eeltingimused. Koolituse käigus vaatame, milliseid dokumente tuleb ehitusloa taotlemisel esitada ning kuidas ehitusloa menetlus välja näeb.


EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehitusloa taotlemisest ning selle menetlusega seotud probleemidest. Samuti toome Teieni viimase Riigikohtu praktika.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millal tuleb taotleda ehitusluba ja kaua see kehtib
 • teab, millised dokumendid tuleb esitada koos ehitusloaga
 • teab, milliseid toiminguid ehitusloa andmise menetluses tehakse
 • teab, mida tuleb ehitusloa andmise menetluses kontrollida
 • teab, millised on kohaliku omavalitsuse kohustused ja õigused ehitusloa andmisel
 • tunneb Riigikohtu viimaste aastate asjakohast praktikat

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,8 TP (täiendõppe punkti).

 


SIHTRÜHM

KOV ehitusspetsialistid, haldusjuhid, projekteerijad, kinnisvaraarendajad ja teised spetsialistid, kes on seotud ehitusloa küsimustega.


TEEMAD

Martina Proosa käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ehitusloa eesmärk
 • ehitusloa seos detailplaneeringu ja projekteerimistingimustega
 • millal tuleb ehitusluba taotleda (üld- ja erijuhud)?
 • ehitusloa taotluses esitatavad andmed
 • ehitusloaga koos esitatavad dokumendid
 • ehitusprojekt
 • muud dokumendid (ehitusprojekti ekspertiis, energiamärgis, ehitusuuring)
 • ehitusloa menetlus
 • kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused
 • menetluse läbiviimise põhimõtted
 • mida täpsemalt tuleb ehitusloa andmisel kohtrollida?
 • menetlustoimingud (kooskõlastamine ja arvamuste küsimine)
 • ehitusloa andmise tähtaeg
 • ehitusloa andmise otsustamine (otsus, kõrvaltingimused, keeldumise alused)
 • ehitusloa kehtivus, kehtetuks tunnistamine

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


AEG JA MAHT

Koolitus toimub 22. mail 2020 kell 10.00–15.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15–13.45 paus
13.45–15.15 koolitus


TOIMUMISKOHT

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele ligi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


KOOLITAJA

Pildid / - Martina Proosa

MARTINA PROOSA, AS MERKO EHITUS EESTI JURIST

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega – osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE