#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 01/06/2020 - 02/06/2020
09:30 - 04:30

Kategooriad


EELTUTVUSTUS

Projektijuhtimist ehitusettevõttes käsitletakse täna kahest aspektist lähtuvalt. Üks aspekt keskendub konkreetse tulemuse, milleks on hoone, rajatis, renoveeritud objekt jne., loomisele. Selleks on hädavajalikud ehitusinseneri teadmised, oskused ja kogemus.
Teine aspekt keskendub inimeste vahelisele koostöökorraldusele, et tagada teostuse käigus kõigile huvipooltele kindlustunne, et projektorganisatsioon saab oma töödega õigeaegselt valmis jäädes eelarve piiridesse ja samal ajal kogu töö käigus suuta üksteisega arvestada.

Käesolev koolitus keskendub eelkõige koostöö korraldusele ehitusprojektides, et vähendada ajakadusid ja tõsta kogu projektorganisatsiooni motiveeritust.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 11 TP (inseneri täiendõppe punkti).


EESMÄRK

Koolituse eesmärgiks on saavutada efektiivsem ehituse teostus läbi tõhusama töökorralduse, mille tulemusena hoitakse kokku aega, tõstetakse kvaliteetsust ja säästetakse rahalisi vahendeid.
Tõhus töökorraldus loob koostöö, mille eesmärk on luua turvalisust erinevatele huvipooltele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab struktureeritud ülevaadet tõhusast töökorraldusest
 • oskab analüüsida oma senist kogemust ja uusi ideid töö tõhususe kasvatamiseks
 • teab kuidas kindlustada projekti edu
 • oskab luua projektiplaanist igapäevane töövahend, mis näitab tulevikku
 • teadvustab projekti juhtimise edukuse kriteeriume;
 • suudab luua motiveeritud töökeskkonda
 • on leidnud võimalusi oma töö tõhustamiseks

SIHTRÜHM

Koolitusele on oodatud kõik, kelle ülesanne on ehitusprotsessis kindlustada tööde õigeaegne ja kvaliteetne teostamine, näiteks:

 • ehituse projekti- ja objektijuhid, kes on vastutavad koostöö eest nii projektis tervikuna kui ka ehitusplatsil
 • ehitusfirmade juhid, et struktuurselt mõelda töökorralduse protsessile oma ettevõttes
 • järelevalvega tegelevad inimesed, jne.

TEEMAD

Tiit Valm käsitleb 2-päevase koolituse raames järgnevaid teemasid:

 • üldosa
  – projektijuhtimise tänased trendid
  – projekti edukus
  – mis teeb projekti edukuse saavutamise keeruliseks
 • projekti ettevalmistus
  – 
  projekti huvipooled kellega projekti realiseerimisel tuleb arvestada
  – projekti-/objektijuhi ootused meeskonnale sh alltöövõtjale, juhtidele, ning meekonna sh alltöövõtja ja juhtide ootused projekti-/objektijuhile
  – kuidas kindlustada, et töö teostajal oleks selge ja täpne tööülesanne
  – mis hetkel algab projekt, mille kohta koostame plaani
  – millised on vajalikud sõlmitavad kokkulepped
 • planeerimine
  – töökorraldusliku planeerimise kokkulepped
  – planeeritavate tööde määratlus
  – töö tulemuse formuleerimine
  – töökorraldusliku plaani koostamine
  – määramatuse arvestamine planeerimisel
  – kuidas hinnata normeerimata töö kestvust – näiteks projekteerimine
  – miks kulub projektides rohkem aega, kui seda on planeeritud
  – mida peab projektijuht tegema, et vähendada aja kulutaja mõju arvestades ehituse töökorraldust
  – projekti mahu ja kestuse seosed – KRIITILINE TEE
  – ajavaru loomine
  – projektiplaani vastuvõtmine ja otsus tegevuse alustamiseks
 • projekti teostamine
  – tegevused projekti realiseerimisel
  – igapäevane tegevuse koordineerimine
  – projekti kasumlikkuse juhtimine
  – koostöö ehituse järelevalvega
  – kuidas kindlustada õigeaegse info olemasolu
  – riskide hindamine
  – probleemide lahendamine
  – muutuste juhtimine
 • projekti lõpetamine
  – projekti lõpetamisega seotud tegevused
  – projekti analüüs – mida õppisime

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


AEG JA MAHT

Koolitus toimub 1. ja 2. juunil 2020 kell 9.30–16.30.
(16 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava mõlemal päeval:
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 paus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 paus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 paus
15.00–16.30 koolitus


TOIMUMISKOHT

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele ligi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


KOOLITAJA

Pildid / - Tiit Valm 2020

 TIIT VALM, VABAKUTSELINE KOOLITAJA JA KONSULTANT

Tiit Valm on vabakutseline koolitaja ja konsultant. Ta on projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega tegelenud juba üle 25. aasta. Töötades nii väike- kui suurettevõtetes (sh. kuuludes erinevate ettevõtete nõukogusse ja juhatusse), omab ta pikaajalist ning praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust.
Ehituse projektijuhtimise koolituse ja konsultatsiooni kogemust on Tiidul üle 10 aasta. Käsitledes teemasid läbi oma isiklike kogemuste ja personaalse lähenemise, pakub ta oma koolitustel efektiivseid lahendusi projektide tulemuslikumaks juhtimiseks. Tiit Valm omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7).

LISAINFO JA REGISTREERIMINE