#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 18/01/2021 - 21/02/2021
12:00

Kategooriad


Ametlikus asjaajamises tuleb sageli vormistada kirju, mis on adresseeritud asutuse või ettevõtte esindajale. Ametikirja kirjutades tuleb järgida kindlat vormistust, stiili ja sõnakasutust. Ametikiri kirjutatakse lühidalt ja lihtsalt. Tekst peab olema üheselt mõistetav ja andmed usaldusväärsed. Teksti sõnastus peab olema keeleliselt ja juriidiliselt korrektne ning kirjastiil rahulik ja viisakas.

Hästi koostatud dokumente hinnatakse kõrgelt.


  • Aeg: 18.01 – 21.02.2021
  • Koht: e-õppe keskkond Moodle
  • Koolitaja: Irene Janter
  • Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
  • Õppevorm: e-õpe

 

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud väikeettevõtete omanikele, juhiabidele, raamatupidajatele – kõigile, kes oma igapäevast tööd tehes peavad kasutama korras keelt ja edastama selgeid sõnumeid.  Kursus keskendub ametikirjade õigekirjale, stiilile ja vormile.