#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 07/05/2020 - 21/05/2020
02:00 - 03:30

Kategooriad


EELTUTVUSTUS

Kriisiajal ning selle järgselt on oodata riigi ja kohalike omavalitsuste ulatuslikku sekkumist majandusse. Valitud ettevõtjatele majanduslikku eelist andvad toetusmeetmed võivad kvalifitseeruda riigiabiks. Riigiabi võib seisneda nii otseses toetuses, laenude või laenukäenduste andmises, avaliku sektori investeeringutes kui ka ettevõtja igapäevaste avalik-õiguslike või lepingujärgsete kulutuste ja koormiste vähendamises.
Riigiabi on Euroopa Liidus üldreeglina keelatud. Ebaseadusliku riigiabi korral ähvardab abi saanud ettevõtjat tagasinõue koos intressiga. Käesolevaks aastaks on riigiabi lubatava andmise võimalusi aga oluliselt laiendatud.
Veebiseminaril selgitamegi lahti, mis on üldse riigiabi, millal on riigiabi lubatav nö automaatselt ning millal Euroopa Komisjoni eelneva loa alusel. Lisaks uurime, kuidas on Euroopa Komisjon riigiabi andmise reegleid oma kriisiaja ajutise raamistikuga lõdvendanud. Lõpetuseks selgitame välja, millised on lubatavad reageerimise riigiabimeetmeid kriisile kõige haavatavamates sektorites nagu transport ja turism väljaspool ajutist raamistikku.


EESMÄRK

Veebiseminari eesmärk on ettekujutuse loomine riigiabi reeglitest kriisiaja meetmete kontekstis.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, millal on ettevõtja toetamine kvalifitseeritav riigiabiks ja mida teha selleks, et riigiabi andmine oleks õiguspärane

SIHTRÜHM

  • avaliku sektori tippspetsialistid ja -juhid;
  • ametnikud ja töötajad, kes puutuvad kokku avaliku sektori ettevõtetega;
  • riigi- ja munitsipaalettevõtete juhid, spetsialistid, juristid;
  • riigiabi saada soovivad ettevõtjad;
  • ettevõtjad, kes tunnevad, et nende konkurent on saanud ebaõiglase konkurentsieelise tänu maksumaksja rahale.

TEEMAD

Vandeadvokaat Sandor Elias käsitleb veebismeinaril järgnevaid teemasid:

  • mis on riigiabi tunnused, millal on ettevõtjat või ettevõtjaid toetav meede riigiabi?
  • milliste erandite korral on riigiabi automaatselt lubatav ning millal tuleb taotleda Euroopa Komisjoni luba?
  • milliseid täiendavad riigiabi andmise võimalusi on Euroopa Komisjon oma ajutise raamistikuga loonud?
  • kuidas anda riigiabi väljaspool ajutist raamistikku kriisile kõige haavatavamates sektorites?

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


AEG JA MAHT

Veebiseminar toimub 7. mail 2020 kell 14.00–15.30.
(2 akadeemilist tundi)


TOIMUMISKOHT

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.


KOOLITAJA

Pildid / - Sandor Elias

SANDOR ELIAS, ADVOKAADIBÜROO TRINITI VANDEADVOKAAT

Sandor Elias on advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat. Sandor on spetsialiseerunud peamiselt avaliku õigusega seotud küsimustele. Ta nõustab ja esindab kliente konkurentsiõiguse ja riigiabi, riigihangete, ehitus- ja planeerimisõiguse, haldusmenetluse ja halduskohtumenetluse küsimustes. Sandor on nõustanud riigiabiküsimustes riigiasutusi, suuremaid kohalikke omavalitsusi, riigi ja kohalike omavalitsuste äriühinguid ning erasektori ettevõtjaid. Sandor on kirjutanud riigiabiõiguse küsimusi puudutavaid blogikandeid ja artikleid, muu hulgas ka õigusteadlaste erialaajakirjas Juridica.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE