#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 26/10/2020 - 22/11/2020
12:00

Kategooriad


Kursuse autorid:
Signe Bachmann, Kadi Kass, Kärt Miil, Lilian Neerut, Vilve Seiler
Keel:
Eesti
Kursuse maht:
1 EAP (26 tundi)
Toimumise aeg:
26.10.2020 kuni 22.11.2020
Kursuse sihtrühm:

Kõik huvilised, kes soovivad omandada infootsingu põhioskusi, eriti nt gümnasistid, õpetajad, raamatukoguhoidjad, ka üliõpilased.

Kursuse tunnistus:

E-kursuse edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus ning läbitud kursust saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis.

Kursuse kirjeldus:

Kursuse eesmärk on tutvustada internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse, anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku informatsiooni otsimisek, anda oskused infoallikate kriitiliseks hindamiseks ja plagiaadi vältimiseks.

Teemad: Uurimistöö teema leidmine ja täpsustamine. Süstemaatiline infootsing. Päringu koostamine. Eesti andmebaasidega tutvumine: e-kataloog ESTER, Eesti artiklite andmebaas ISE, Eesti artiklid DIGARis, digitaalarhiiv DIGAR Ühisotsing mitmes andmebaasis korraga: EBSCO andmebaasid, Eesti e-varamu portaal. Infootsing internetis Infoallikate hindamine ja info eetiline kasutamine. Plagiaadi vältimine.

Kursuse läbimise nõuded:

Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud testid sooritada nõutud tasemel.

Kursuse õpiväljundid:

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:

  • tunneb infootsingu põhimõtteid ja päringu koostamise tehnikaid;
  • oskab neid rakendada erinevates otsingukeskkondades;
  • tunneb ja oskab kasutada internetis kättesaadavaid Eesti andmebaase;
  • oskab kasutada EBSCO platvormil kättesaadavaid teadusandmebaase;
  • tunneb ja oskab kasutada teadusinfo otsingukeskkondi internetis;
  • oskab hinnata infoallikate usaldusväärsust; oskab vältida plagiaati.

KURSUSE MATERJALID JA REGISTREERUMINE