#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 11/05/2020 - 10/06/2020
10:00 - 11:30

Kategooriad


TARTU RAHVAÜLIKOOLI VEEBIKURSUS – INGLISE KEEL A2 SOME INTERESTING AND USEFUL TIPS

Inglise keele A2-taseme veebikursusele on oodatud kõik, kes on juba jõudnud inglise keelt natuke õppida ja soovivad nüüd arendada suhtlusoskust ja grammatikateadmisi.

Õppemeetodid

Inglise keele A2-taseme veebikursus toimub keskkonnas Zoom. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja kõigil on võimalus vestelda, kuulata ja kaasa mõtelda. Õpe toimub minigrupis (4-6 õppijat). Õpetaja poolt koostatud e-raamatu materjalid on üles pandud Padlet seinale; sealt leiab õppija õppematerjali ja saab selle endale ka välja printida. Zoomi õppeklassis saab vestelda, arutada ja täiendada oma olemasolevaid teadmisi ning uut ja huvitavat teada saada.

Õppe sisu:

1 Morning briefing!

Sõnavara ja väljendid info ja juhiste edastamiseks. Tegusõna minevik (Past Simple / Past Continuous) moodustamise reeglid, erinevused.

2 Every Day.

Minu päev. Eluviis. Päevad. Kellaaeg. Lihtolevik. Always/sometimes/never.

3 An invitation to a party.

Tee juhatamane. Tegusõna oleviku moodustamine (Present Simple / Present Continuous) moodustamise reeglid, erinevused.

4 Changing plans.

Arvsõna, aastaarvud. Tuleviku moodustamise reeglid.

6 Leaving a message.

Tervitamine, viisakusväljendid, inglise tähestiku kordamine.

7 Missing a class

Modaalverb inglisekeelses lauses. Sabaga küsimused

Täpsem info ja registreerimine SIIN