#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 13/05/2020 - 12/06/2020
12:00

Kategooriad


Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

Koolituse jooksul saab esitada 9 iseseisvat tööd.

Sihtgrupp

Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel. Keelehuvilised, kes soovivad oma eesti kirjakeele reegleid kaasajastada.

Kursuse sisu

 • Erinevate ametikirjade (protokoll, avaldus, seletuskiri, kaebekiri, asutusesisene ametikiri jms) koostamine ja vormistamine
 • E-kirja vormistamine
 • Kokkulepete sõnastamine (stiil ja ortograafia)
 • Pöördumiste, vabanduste, taotluste jms sõnastamine (stiil ja ortograafia)
 • Numbrite õigekiri, tühikud ja nende kasutamine ametikirjades. Hindade kirjutamine korrektselt
 • Lühendamine ja lühendite kasutamine ametikirjades
 • Eesti isikunimede käänamine ja nende kasutamine ametikirjades
 • Loetelude ja tabelite koostamine
 • Dokumendipealkirjade vormistamine
 • Aja-, koha- ja sihitisväljendite kasutamine ametikirjades
 • Ametite ja struktuuriüksuste nimede ning teaduskraadide nimetuste kasutamine ametikirjades
 • Tüüpilisi vigu käänamisel, pööramisel, omadussõnade võrdlusastmete moodustamisel, paronüümide kasutamisel ja muudel sõnastusjuhtudel

Kursuse läbinu

 • oskab korrektselt koostada erinevaid tarbetekste (e-kiri, taotlus, asutusesisene ametikiri, protokoll, kaebekiri, seletuskiri);
 • valib väljendusvahendeid olukorra ja eesmärgi põhjal;
 • väljendab end nii ortograafiliselt kui stiililiselt korrektselt;
 • oskab oma igapäevatöös kasutada portaali www.eki.ee võimalusi.

Muu info

Koolitus toimub Reiting Koolituskeskuse e-õppe keskkonnas “Moodle”. Kursus on iseseisvaks omandamiseks ning õppida võib endale sobivas kohas ja ajal, ainukeseks tingimuseks on arvuti ja interneti olemasolu.

Hind: 80 € + km

Koolituse hind sisaldab elektroonseid materjale ning tunnistust.

Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinna koolitused: Sigrid Silbaum, tel 65 25 982, sigrid.silbaum@reiting.ee
Tartu ja e-õppe koolitused: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Valeria ševtšenko, tel 524 8525, valeria.sevtsenko@reiting.ee

Registreerumiseks kliki koolituse kodulehe ülaservas paremal nuppu “Registreeru” ja sisesta andmed:

https://www.reiting.ee/korrektne-eesti-keel-ja-arikirjade-koostamine-burootoos-e-oppena-41-4_184-19