#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 17/02/2021 - 10/03/2021
09:00 - 02:00

Kategooriad


Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele.
Kuna majandusaasta aruandega võivad kõik soovijad tutvuda, tuleks aruannet kokku pannes mõelda koostatavale dokumendile kui oma ettevõtte parimale visiitkaardile.
Aastaaruandes kajastatav info peab olema objektiivne, õige ja õiglane, arusaadav ning andma selge ja ülevaatliku pildi osanikele endile kui ka kõrvalseisjale (näiteks potentsiaalsele äripartnerile) ettevõtte finantsseisundist, majandustulemustest, omakapitali muutustest ja rahavoogudest.

Koolitusel ootame: 

raamatupidajaid, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi tööalaselt täiendada.

Koolitusel õpid: 

– Raamatupidamise aastaaruande eesmärk ja alusprintsiibid
– Majandusaasta aruande osad
– Juhtkonna hinnangud aastaaruandes
– Tegevusaruande sisu ja põhilised finantssuhtarvud, mille kaudu ettevõtte majandustegevust hinnata
– mõistma majandusaasta aruande eesmärke
– koostama majandusaasta aruannet arvudes (bilanss, kasumi- ja rahavoogude aruanne, põhivara muutused)
– koostama majandusaasta aruande tekstilist osa (tegevusaruanne ning juhtkonna hinnangud majandusaastale)

Saadud teadmised ja oskused aitavad nii raamatupidajal kui ettevõtjal paremini mõista ettevõtte finantside juhtimist.

Koolitaja: 

Aino Vooro –  on tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent. Ta on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu “Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises” ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule “Alustava põllumajandustootja ABC”

Koolituse korraldus: 

Koolitus toimub Tartu Kutsehariduskeskuses Kopli 1A, kokku on kolm koolituspäeva (kolmapäevad) kell 09–14.

Koolitusele saad registreerida siin. 

Lisainfo koolituse kohta: katlyn.sillaots@khk.ee/7361833