#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 23/01/2021 - 06/02/2021
10:00 - 03:00

Kategooriad


Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele.

Kuna majandusaasta aruandega võivad kõik soovijad tutvuda, tuleks aruannet kokku pannes mõelda koostatavale dokumendile kui oma ettevõtte parimale visiitkaardile.

Aastaaruandes kajastatav info peab olema objektiivne, õige ja õiglane, arusaadav ning andma selge ja ülevaatliku pildi osanikele endile kui ka kõrvalseisjale (näiteks potentsiaalsele äripartnerile) ettevõtte finantsseisundist, majandustulemustest, omakapitali muutustest ja rahavoogudest.

Koolitusele ootame: 

raamatupidajaid, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi tööalaselt täiendada.

Koolituse sisu: 

– Raamatupidamise aastaaruande eesmärk ja alusprintsiibid
– Majandusaasta aruande osad
– Juhtkonna hinnangud aastaaruandes
– Tegevusaruande sisu ja põhilised finantssuhtarvud, mille kaudu ettevõtte majandustegevust hinnata

Koolitusel õpid:

– mõistma majandusaasta aruande eesmärke
– koostama majandusaasta aruannet arvudes (bilanss, kasumi- ja rahavoogude aruanne, põhivara muutused)
– koostama majandusaasta aruande tekstilist osa (tegevusaruanne ning juhtkonna hinnangud majandusaastale)

Saadud teadmised ja oskused aitavad nii raamatupidajal kui ettevõtjal paremini mõista ettevõtte finantside juhtimist.

Koolitaja: 

Aino Vooro – on tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent. Ta on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu “Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises” ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule “Alustava põllumajandustootja ABC”.

Koolituse korraldus: 

Koolitus toimub kord nädalas, laupäeviti kell 10–15.00. Koolitused toimuvad veebikeskkonnas – koolitaja juhendab oma kodus arvuti taga ja teie osalete oma kodudes. Koolitusel näete koolitaja ekraanipilti, saate kõik omavahel rääkida, kirjutada ning vajadusel oma ekraani jagada.
Osalemiseks on vaja head internetiühendust, kõlareid ja soovitatavalt veebikaamerat ning mikrofoni.
Enne koolituse algust saadetakse teie e-postile vajalik link koos paroolidega koolitusele sisenemiseks.

Õppe alustamise tingimuseks on teadmised Exceli programmi kasutamisel.

Koolitusele registreeri siin. 

Lisainfo koolituse kohta: katlyn.sillaots@khk.ee, 7361833