#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 27/05/2020 - 31/07/2020
12:00

Kategooriad


Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.

Sihtgrupp

Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.

Kursuse sisu

Kursus koosneb järgnevatest osadest, millest kursuse lõpus moodustub terve projekt.

  1. Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine.
  2. Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused.
  3. Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid.
  4. Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine.
  5. Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid.
  6. Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises.
  7. Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle. Iga moodul koosneb teoreetiliset osast, enesekontrolli küsimustikust, praktilistest töödest ning juhendaja poolsest tagasisidest. Suhtlus toimub veebikanalite kaudu.

Koolituse jooksul tuleb esitada 7 iseseisvat tööd.

Kursuse läbinu

  • koostab kindlat rahastajat silmas pidades projektikavandi;
  • analüüsib ja hindab valminud projekti eeldatavast rahastajast lähtuvalt.

Muu info

Kursuse maht on 100 akadeemilist tundi, mis läbitakse personaalse ajakava järgi maksimaalselt 3 kuu jooksul.

Õpiväljundi täitmisel väljastatakse osalejale tunnistus.

Hind: 195 € + km

Küsimused ja lisainfo koolituse kohta:
Tallinna koolitused: Sigrid Silbaum, tel 65 25 982, sigrid.silbaum@reiting.ee
Tartu ja e-õppe koolitused: Liis Kalbe, tel 5332 6481, liis.kalbe@reiting.ee
Vene keeles: Valeria ševtšenko, tel 524 8525, valeria.sevtsenko@reiting.ee

Registreerumiseks kliki koolituse kodulehe ülaservas paremal nuppu “Registreeru” ja sisesta andmed:

https://www.reiting.ee/projektide-kirjutamine-ja-juhtimine-e-oppena-41-4_164-19