#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 04/11/2020 - 09/12/2020
09:00 - 03:00

Kategooriad No Categories


Raamatupidamise algõppe koolitus on mõeldud baasteadmiste omandamiseks, erialase terminoloogia tundmaõppimiseks ning praktiliste oskuste omandamiseks, mis võimaldavad alustada tööd raamatupidajana.

Koolitusele ootame: 

kõiki, kelle eesmärgiks on omandada raamatupidamisest algteadmised ning piisavalt praktilisi oskuseid, et alustada tööd raamatupidajana.

Koolitusel õpid: 

– kirjendama majandustehinguid kontode kahekordse kirjendamise abil
– teostama varude arvestust
– teostama materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestust
– teostama palga-ja puhkusetasude ning maksude arvestust
– leidma bilansi ja kontode vahelisi seoseid
– koostama raamatupidamisbilanssi

Koolituse teemad
– Majandusarvestuse olemus ja ülesanded
– Raamatupidamisbilanss
– bilansi valem
– bilansikirjete sisu
– seosed bilansi ja kontode vahel
– Kontod
– liht- ja liitlausendite moodustamine
– praktilised ülesanded kontode kahekordse kirjendamise kohta
– Varude arvestus
– varude pidev ja perioodiline arvestussüsteem
– seostusmaksumuse kindlaksmääramine FIFO või kaalutud keskmise meetodiga
– Põhivara arvestus
– materiaalse põhivara arvestus,
– immateriaalse põhivara arvestus
– kulumi arvestus
– Kassa- ja pangaoperatsioonide kajastamine
– Müügitulude kajastamine
– Palgaarvestus
– palga maksustamine ja väljamaksmine
– puhkusetasu arvestamine

Koolitaja: 

Aino Vooro – on tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent. Ta on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu “Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises” ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule “Alustava põllumajandustootja ABC”

Koolituse korraldus: 

Koolitus kestab kuus nädalat ning õppetunnid toimuvad kord nädalas kolmapäeviti kell 9-15 .
Koolituse lõpetamise eelduseks on kontakttundides osalemine vähemalt 80% ulatuses ja iseseisvate tööde sooritamine. Iseseisev töö (kodutöö) seisneb praktiliste raamatupidamisülesannete lahendamises.

Koolitusel saad registreerida siin. 

Lisainfo koolituse kohta: katlyn.sillaots@khk.ee/7361833