#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 30/03/2020 - 03/05/2020
Kogu päev

Kategooriad


Kursuse autorid:
Ain Riistan, Olga Schihalejev, Roland Karo, Anne Kull
Keel:
Eesti
Kursuse maht:
1 EAP (26 tundi)
Kursuse kestus:
5 nädalat
Toimumise aeg:
30.03.2020 kuni 03.05.2020
Kursuse sihtrühm:

Kursus on suunatud kõigile, keda huvitab usu ja selle äärmuslike esinemisvormide roll kaasagsetes sotsiaalstes ja poliitilistes konfliktides.

Kursuse tunnistus:

E-kursuse edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus ning läbitud kursust saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis. Kursuse läbimine vähemalt hindele C annab lisapunkte Tartu ülikooli usuteaduse bakalaureuse õppekavale sisseastumisel.

Kursuse kirjeldus:
Kursuse eesmärgiks on kirjeldada usuäärmusluse tekkemehhanisme ja avaldumisvorme ning nende rolli sotsiaalsetes ja poliitilistes konfliktides.
Teemad:
Mis on religioon? Rääkimisi ja möödarääkimisi
Religioon maailmas
Religiooni mõiste
Religioonidefinitsioonid uskumuste sisu põhjal
Funktsionalistlikud religioonidefinitsioonid
Religiooni dimensioonid
Ajalooline protestantlik fundamentalism
Ameerika fundamentalismi kultuuriline taust
Protestantlik fundamentalism. Algusaastad
Protestantlik fundamentalism. „Scopesi ahviprotsess“
Loomine versus evolutsioon: vaidlused jätkuvad tänini
20. sajandi teine pool: kristlik fundamentalism vahetab positsioone
Fundamentalismi teooria. Fundamentalism kui radikaliseerunud religioon
Fundamentalism kui üllatus ühiskonnateadustes
Fundamentalism kui usuline reaktsioon modernsusele
„Fundamentalismi projekt“: Fundamentalismi definitsioon
„Fundamentalismi projekt“. Fundamentalismi ideoloogilised tunnusjooned
„Fundamentalismi projekt“. Fundamentalismi organisatoorsed tunnusjooned
Fundamentalismi teooria. Fundamentalism ühiskonnas
Fundamentalism kui enklaavikultuur
Enklaavikultuuri strateegiad: maailma vallutaja. Traktaat „Metsikuste juhtimine“
Enklaavikultuuri strateegiad: maailma muutja. Hindutva
Enklaavikultuuri strateegiad: maailma loojad ja maailmast lahtiütlejad. Habad-Lubavitš ja Satmar
Fundamentalismi sotsiaalpsühholoogilisi aspekte
Fundamentalismi radikaalne poliitika
Apokalüptilise maailmavaate tunnused
Islamifundamentalismi erinevad tahud
Islamifundamentalismi kolm lainet
Usuliselt motiveeritud terrorismist
Radikaliseerunud religioon ja radikaliseerunud inimene
Kursuse läbimise nõuded:

Kursuse läbimise tingimusteks on iga teemaploki läbitöötamine ja testide sooritamine.

Kursuse õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
  • nimetab fundamentalismi põhitunnused;
  • mõistab usuäärmusluse tekkemehhanisme;
  • tunneb fundamentalismi avaldumiskujusid

Kursuse materjalid ja registreerimine