#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 24/04/2020
10:00 - 11:30

Kategooriad


Eeltutvustus

Märtsis kehtima hakanud eriolukord on tõstatanud mitmeid küsimus ka rendi- ning üürisuhetes. Kas eriolukord on käsitletav vääramatu jõuna rendi- ja üürilepingute jaoks ning mis on selle tagajärg? Kas lepinguid saab eriolukorra valguses üles öelda? Missugused on selle õiguslikud tagajärjed? Missugune on seadusest tulenev õiguskaitse lepingu pooltele?

Olete lahkesti palutud 24. aprillil kell 10.00 osalema veebiseminaril, kus kõneleme rendi- ja üürilepingutest ning nende muutmisest eriolukorras. Anname Teile professionaalset nõu ja vastame Teie küsimustele nii seminari ajal kui ka lõppedes.
Eesmärk

Veebiseminari eesmärk on anda ettevõtte omanikele, tegev- ja keskastmejuhtidele ülevaade rendi- ja üürilepingute aktuaalprobleemidest, sh lepingu muutmisest, lepinguliste kohustuste rikkumise tagajärgedest ning lepingupoolte õiguskaitsevahenditest.
Teemad

Advokaat Kristina Viznovitš käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

Eriolukorra kehtestamise mõju üüri- ja rendilepingutele
Lepingupoolte õigused ja kohustused ja kohustuste rikkumise tagajärjed – sh milliseid õiguskaitsevahendeid saavad lepingupooled kasutada.
Eriolukord kui vääramatu jõud – kas eriolukord on käsitletav vääramatu jõuna rendi- ja üürilepingute jaoks ning mis on selle tagajärg. Planeeritavad seadusemuudatused ja mida see endaga kaasa toob.
Tingimused üüri- ja rendilepingute muutmiseks.
Missugused erisätted on kehtestatud võlaõigusseaduses seoses üüri alandamisega?

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.
Aeg ja maht

Veebiseminar toimub 24. aprillil 2020 kell 10.00–11.30
(2 akadeemilist tundi)
Toimumiskoht

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

NB! Veebiseminari lingi saadame Teile meiliaadressile, mille sisestate koolitusele registreerimisel. Seetõttu palume olla hoolikad meiiliaadressi sisestamisel.
Koolitajad

Pildid / – Kristina Viznovits

Kristina Viznovitš, ADVOKADIBÜROO LMP advokaat

Kristina tegutseb õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige lepinguõigus, andmekaitse, EL ja rahvusvahelise õiguse ja intellektuaalse omandi valdkondades.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE