#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 12/05/2020 - 11/06/2020
09:00 - 10:30

Kategooriad


TARTU RAHVAÜLIKOOLI VEEBIKURSUS – SOOME KEEL ALGAJATELE A1.1 HEI!

Soome keele veebipõhisele algkursusele on oodatud kõik õppijad, kes soovivad soome keele õpingutega algust teha. Õpe toimub minigrupis (4-6 õppijat) ja õppekeskkonnas Zoom.

Õppemeetodid

Veebikursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis rääkides, kuulates ja kaasa mõeldes. Kursuse toimumine veebikeskkonnas mitmekesistab keeletunde, võimaldades erinevate autentsete materjalide kasutamist lisaks põhiõpikule ning erinevaid harjutusvõimalusi.

Teemad:

  • Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid
  • Enesest, oma perest ja kodust rääkimine
  • Aja väljendamine
  • Hinna küsimine ja ostmine
  • Abi küsimine, isikuandmed

Sõnavara:

numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, vabaaeg, toiduained, omadussõnad, eksitussõnad.

Grammatika:

olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid

Peatükid 1-5 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Supisuomea: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/14/supisuomea-videot

Suomen kielen fraaseja: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja

Täpsem info ja registreerimine SIIN