#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 15/05/2020
10:00 - 03:00

Kategooriad


Toimumisaeg: 15.05.2020
Asukoht: Microsoft Teams veebikeskkond

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade standardi ISO 17025:2017 nõuetest ja nende rakendamisest katse- ja kalibreerimislaborites ning riskihindamise metoodikatest.

Koolituse sisu

– Ülevaade standardist ISO 17025:2017 ‒ kasutusvaldkonnad, ülesehitus.
– Üldnõuded: erapooletus ja konfidentsiaalsus.
– Nõuded labori struktuurile.
– Nõuded labori ressurssidele.
– Nõuded protsessidele laboris.
– Nõuded labori juhtimissüsteemile.
– Riskihindamise metoodikad.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu omab ülevaadet standardist ISO 17025:2017 ja selle nõuetest ning riskihindamise metoodikatest.

Lektorid:

Lauri Lillepea, AS Metrosert metroloogiadivisjoni juht

Andres Martma, AS Metrosert sertifitseerimisdivisjoni juht

Veebikoolituse toimumise aeg, maht ja koht

Koolitus toimub reedel, 15. mail 2020 ajavahemikus kell 10.00-15.15 (kokku 6 akadeemilist tundi). Koolitus viiakse läbi eesti keeles.

AS Metrosert poolt korraldatavad veebikoolitused toimuvad reaalajas interaktiivse koolitusena Microsoft Teams keskkonnas. Kui koolitusel osaleja ei soovi Microsoft Teams rakendust arvutisse paigaldada, saab koolitusel osaleda veebipõhiselt. Veebikoolitused toimuvad sama koolituskava järgi nagu meie senised kontaktõppega koolitusedki. Veebikoolitusel osaleja kuuleb ja näeb läbi Microsoft Teams keskkonna koolitajat, koolitaja ekraanipilti ja tema tegutsemist. Koolitusel osaleja saab esitada küsimusi (‘Chat’) vestlusakna kaudu või läbi mikrofoni ja jagada enda ekraanipilti.

Koolituse maksumus on 135 eurot ühe osaleja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või enama osaleja korral ühest organisatsioonist on hinnasoodustus 5% koolituse tavahinnast iga osaleja kohta.

Hind sisaldab elektroonseid jaotusmaterjale. Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse osalejatele digitaalne tõend. Koolitusel osalemise eelduseks on arve tähtaegne tasumine.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 53005547 või e-kirja teel  koolitus@metrosert.ee

Kohtumiseni koolitusel!

AS Metrosert
Kaia Penter
+372 53005547
kaia.penter@metrosert.ee