#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 16/04/2020
10:30 - 12:00

Kategooriad


EELTUTVUSTUS
Puudused arvete vormistamisel ei võimalda maha arvata sisendkäibemaksu ning tekitab tulumaksuriski. Tasumata arved on oluline äririsk ja lisaks ka maksuprobleem. Veebiseminaril vaatame üle kohtupraktika arvete teemal ning selgitame, mida tuleb kohtupraktika kohaselt kajastada arvel lisaks seaduses toodud rekvisiitidele.

EESMÄRK
Veebiseminaril eesmärk on käsitleda enamlevinud probleeme arvete vormistamisel ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

oskab paremini aru saada maksuseaduse reeglitest seoses arvetega
oskab vältida vigu tehingute maksukäsitluse kajastamisel
oskab vältida vigu käibedeklaratsiooni täitmisel
SIHTRÜHM
Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid, juhatuse liikmed ning spetsialistid, kes omavad kokkupuudet raamatupidamisega.

TEEMAD
Tõnis Jakob käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

tasumata arvete, ettemaksuarvete ja kreeditarvete maksuprobleemid
sisendkäibemaksu mahaarvamise põhinõuded
käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse nõuded arvele (algdokumendile)
maksustamise nüansid kui algdokument ei ole korrektne
kas arvet(algdokumenti) saab ostja täiendada ja millal nõuda uut arvet
nõuded arvele ja tehingute tõendamise probleemid
kohtupraktika arvete teemal
Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

AEG JA MAHT
Veebiseminar toimub 16. aprillil 2020 kell 10.30–12.00.
(2 akadeemilist tundi)

LISAINFO JA REGISTREERIMINE