#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 05/05/2020 - 19/06/2020
10:00 - 02:00

Kategooriad


MTÜ IDEE alustab 4.mail 2020 kombineeritud osalemisvõimalustega 280-tunnise
(7 AP) tegevusjuhendaja täienduskoolitusega.

Tegevusjuhendaja õppekava aluseks on alates 1.01.2020 kehtiv kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”. Uue kutsestandardi alusel on kutse grupiks tugiisik, mille raames toimub spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks.
Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.
Koolitusele ootame inimesi, kes soovivad tööle asuda eesti sotsiaalhoolekande süsteemis. Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus. Kursus sobib valikaineks tudengitele.
Õppe maht on 280 tundi (7 AP): 200 h teooriat+65 h praktilisi töid + 15 h lõputööd. Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga.