#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 21/04/2020
10:00 - 11:30

Kategooriad


Eeltutvustus

Seminaril keskendutakse peamiselt sellele, millised on tööandja kohustused ja riskid seoses töölepingute lõpetamisega. Käsitletakse nii tavapärast regulatsiooni kui pööratakse eraldi tähelepanu ka erakorralistele kiiretele töölepingu lõpetamise võimalustele, mida raskesse majanduslikku olukorda sattunud tööandja saab rakendada.
Eesmärk

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

omab ülevaadet töölepingu erinevatest lõppemise alusest
tunneb töölepingu ülesütlemise eeldusi ja ülesütlemise sisu- ja vorminõudeid
orienteerub lõpparvega makstavates hüvitistes ja oskab neid välja arvestada
omab üldist ülevaadet ülesütlemisavalduse ja lõpparve hüvitiste vaidlustamise korrast ning tähtaegadest

Sihtrühm

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad ja teised peronaliküsimuste eest vastutavad isikud.
Teemad

Elena Lass käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

töölepingu lõppemise erinevad alused
lepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad, ülesütlemise eeltingimused (hoiatamine, teise töö pakkumine, töötaja koolitamine)
vorminõuded ning lepingu lõpetamise vormistamine
lõpparvega makstavad erinevad hüvitised ja nende arvutamise probleeme ja näiteid
töölepingu ülesütlemise ja lõpparve vaidlustamine

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.
Aeg ja maht

Veebiseminar toimub 21. aprill 2020 kell 10.00 – 11.30.
(2 akadeemilist tundi)
Toimumiskoht

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolitajad

Pildid / – Elena Lass

ELENA LASS, ADVOKAADIBÜROO KAARMA & KALDVEE

Elena Lass on lõpetanud 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ärinduse eriala, kus spetsialiseerus finantsarvestuse valdkonnale. 2016. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistratuuri. Viis aastat töötas Elena audiitorbüroos BDO Eesti AS, kus omandas kogemusi nii finantsarvestuse, finants- ja siseauditi kui maksunduse valdkonnas. BDO-s oli Elena tihedalt seotud suurte palgaklientide tööga, arvestades töötasusid näiteks ettevõtetele nagu Skype jne. Peale BDO-st lahkumist asus Elena juristina tööle audiitorbüroo Deloitte juurde asutatud advokaadibüroosse Deloitte Legal. Aastal 2015 asus Elena juristina tööle advokaadibüroosse Kaarma & Kaldvee, kus ta tegeleb muuhulgas klientide tööõiguse alaste küsimustega. Elena on pidanud aastast 2012 tööõiguse ja palgaarvestuse loenguid ja seminare.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE