#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 28/04/2020
09:00 - 10:30

Kategooriad


Eeltutvustus

Eriolukord on kaasa toonud olukorra, kus tööandjad on sunnitud kasutama töölepingu seaduse § 35 (töötasu maksmine töö mitteandmisel) ja § 37 (töötasu vähendamine) ehk rahavasuus tuntud sundpuhkuse ja palgavähendamise paragrahve.

Alates 6. aprillist võtab Töötukassa vastu töötasu hüvitise taotlusi. Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest. Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Allikas: www.tootukassa.ee

Olete lahkesti palutud 28. aprillil kell 9.00 osalema veebiseminaril töölepingu muutmise, töötasu väljamaksmise ja taotlemise korrast. Anname Teile professionaalset nõu ja vastame Teie küsimustele nii seminari ajal kui ka lõppedes.
Eesmärk

Veebiseminari eesmärk on anda ettevõtte omanikele, tegev- ja personalijuhtidele ning raamatupidajatele teadmisi Töötukassa töötasu hüvitamise kriteeriumidest ning korrast. Anname selgituse TLS § 35 (töötasu maksmine töö mitteandmisel) ja § 37 (töötasu vähendamine) rakendamise kohta.
Sihtrühm

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad ja teised palga ja väljamaksete eest vastutavad isikud.
Teemad

Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

TLS § 37 töötasu vähendamise eeldused ning protsess
TLS § 35 keskmise töötasu säilitamine
Töötukassale taotluste esitamise reeglid, tõendamine ning riskid
Töötasu arvutamine ning hüvitise väljamaksmine

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.
Aeg ja maht

Veebiseminar toimub 28. aprillil 2020 kell 9.00–10.30.
(2 akadeemilist tundi)
Toimumiskoht

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

NB! Veebiseminari lingi saadame Teile meiliaadressile, mille sisestate koolitusele registreerimisel. Seetõttu palume olla hoolikad meiiliaadressi sisestamisel.
Koolitajad

Pildid / – Jaanika Reilik Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff, ADVOKADIBÜROO LMP advokaat

Jaanika tegeleb igapäevaselt õiguslike probleemide lahendamisega tööõiguse ja lepinguväliste võlasuhete valdkondades.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE