#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 11/05/2020 - 13/05/2020
Kogu päev

Kategooriad


Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24h)

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Sihtgrupp: tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed.

Maht: 24 ak.

Veebikoolituse hind: 165 eur + km 

Koolituse sisu:

 • Töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes
 • Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe
 • Töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs
 • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine
 • Tööga seotud haigused. Tervisekontroll. Esmaabi
 • Töökeskkonna sisekontroll
 • Õnnetusoht
 • Koostöö õiguslikud alused
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse viimaseid uuendused (jõustunud 01.01.2019).

Koolituse lõpetanu:

 • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes
 • tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida

Kursus lõpeb õpiväljundite hindamisega ja läbinutele sotsiaalministeeriumi tunnustatud pädevustunnistus! 

Koolitaja: Veronika Kruustik 

Täpsem info: www.leoskikoolitus.ee / koolitus@leoskikoolitus.ee / 507 4007