#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 12/05/2020
Kogu päev

Kategooriad


Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (8h)

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Sihtgrupp: Tööandjad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, kes varem on läbinud 24-tunnise töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.​

Maht: 8 ak. 

Veebikoolituse hind: 90 eur + km 

Koolituse sisu:

  • millised on töökeskkonna füüsikalised, keemilised ja bioloogilised ohutegurid
  • kuidas teostada sisekontrolli
  • kuidas kaardistada terviseriske
  • kuidas koostada riskianalüüs

Koolituse lõpetanu:

  • jälgib töökeskkonna töökorraldust ettevõttes
  • teab, mida hõlmab sellealane juhendamine
  • teab, kuidas ennetada enamlevinud vigu
  • oskab ennetada kutsehaigusi
  • oskab teha riskianalüüsi ja sisekontrolli

Kursus lõpeb õpiväljundite hindamisega ja läbinutele sotsiaalministeeriumi tunnustatud pädevustunnistus! 

Koolitaja: Veronika Kruustik 

Täpsem info: www.leoskikoolitus.ee / koolitus@leoskikoolitus.ee / 507 4007