#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 25/05/2020 - 29/06/2020
Kogu päev

Kategooriad


Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Koolitus koosneb kahest moodulist. Sissejuhatav moodul on mõeldud isikutele, kellel ei ole Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni ja kes soovivad alguses omandada turvatööalaseid põhiteadmisi. Põhimoodul on mõeldud Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooniga isikutele, kes soovivad omandada Turvajuht, tase 5 kutsestandardis toodud pädevusi.

Õppe sisu ja läbitavad teemad:

 • Turvatöötaja õigused ja kohustused
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
 • Töökeskkonna ja -vahendite kasutamise ohutus
 • Andmekaitse turvatöös
 • Tuleohutus
 • Häire- ja valvesüsteemide kasutamine ja planeerimine
 • Tuleohutuspaigaldiste, mehaanilise kaitse vahendite, didevahendite jt infoedastusvahendite kasutamine
 • Esmaabi alused
 • Juhtimise ja juhendamise alused
 • Turvakonsultatsioon ja valveobjekti turvaplaani koostamine.

 

Lisainfo, hinnad ja regisreerimisvormi leiad siit: https://etel.ee/kalender/turvajuht-tase-5-baasope-1.