#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 29/09/2020
02:00 - 04:15

Kategooriad


Koolituse üldinfo

Koolituse sihtrühm

Koolitus Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada? on suunatud:

 • korteriühistu juhatuse liikmetele, kes tegelevad igapäevaselt korteriühistu juhtimisega;
 • korteriühistu revisjonikomisjoni liikmetele, kelle ülesandeks on kontrollida korteriühistu juhatuse tööd ja põhikirjast kinni pidamist;
 • kõigile korteriomanikele, kes elavad või omavad korterit kortermajas ja soovivad teada oma õigusi ja kohustusi.

Koolituse eesmärk

Koolituse „Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest.

Koolitus annab

Koolitus „Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?“ annab Sulle:

 • ülevaate, milliseid võlgnevusi on võimalik sisse nõuda ja millise aja jooksul seda teha saab;
 • milliseid meetmeid võib korteriühistu võlgniku suhtes rakendada;
 • kuidas võlgnevus sisse nõuda;
 • mida tähendab korteriühistu pandiõigus.

Koolituse toimumise aeg

Järgmine koolitus toimub 29/09/2020,  kell 14.00-16.15 (3 akadeemilist tundi).

Kell Teema Lektor
 • Võlasuhte olemus
 • Milliseid võlgnevusi saab KÜ sisse nõuda?
 • Millal saab võlgnevuse sisse nõuda?
 • Kas võlgniku andmeid võib avalikustada?
 • Milliseid meetmeid saab KÜ rakendada?
 • Maksegraafik
 • Võlatunnistus
 • Sundvõõrandamise nõue
Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ
jurist
 • Maksekäsu kiirmenetlus
 • Hagimenetlus
 • Lepinguline esindaja
 • Sissenõudmiskulude hüvitamine
 • Täitemenetlus
 • KÜ pandiõigus
 • Võlgniku pankrot
Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ
jurist

 

Õpiväljund

 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate millised on korteriühistu võimalused võlgnikega tegelemiseks
 • Koolitusel osaleja on informeeritud kõigist nüansidest mida on vaja arvestada võlgnikuga suheldes.
 • Koolitusel osaleja on kursis kuidas toimub võla menetlus kohtus.
 • Koolitusel osaleja teab ja oskab tegeleda probleemsete võlglastega.

Koolituse maksumus

 • Koolituse maksumus on 59 eurot, hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab kohvipause.
 • Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada? “+ täiendav lisaõppematerjal “Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Elu korterelamus enne ja pärast uue seaduse kehtima hakkamist” – 71€, hinnale lisandub käibemaks
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.