#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 09/11/2020 - 19/11/2020
Kogu päev

Kategooriad


В курсе программы обработки электронных таблиц MS Excel предоставлено множество возможностей практического использования советов и приёмов, которые экономят время и повышают эффективность работы. Во время обучения вы познакомитесь с рабочей средой Excel, правилами ввода, редактирования и форматирования данных, принципами составления таблиц и формул, а также с использованием основных функций. Онлайн-обучение включает в себя 4 онлайн-встречи на платформе Zoom, во время которых выполняются практические задания/

Tabelarvutusprogramm MS Excel annab erinevaid võimalusi: harjutada nippe ja trikke, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendada töö efektiivsust. Koolituse saab õppija ülevaate Exceli töökeskkonnast, andmete sisestamisest, tabelite ja valemite koostamise põhimõtetest ning funktsioonide kasutamisest. Veebikoolitusel toimub kokku 4 online kohtumist läbi Zoom keskkonna, mille raames toimub praktiliste tööde tegemine.

Koolitusele ootame: 

Обучение предназначено для пользователей компьютеров, которые хотят познакомиться или улучшить свои базовые навыки в использовании электронных таблиц Excel. Предыдущий опыт работы с Excel не требуется. Также данный курс подходит для всех тех, кто имеет некоторый опыт, но долгое время не использовал таблицы Excel.
Обязательным условием для обучения является владение компьютером на базовом уровне, наличие электронного почтового ящика и хорошее интернет-соединение/

Koolitus on mõeldud arvutikasutajale, kes soovib tutvust teha või täiendada oma põhioskusi tabelarvutusprogrammi Excel kasutamisel. Eelnev kogemus Exceli kasutamisel ei ole vajalik. Koolitus sobib hästi ka kõigile neile, kellel on varasem töötamise kogemus, kuid on pikalt Excelist eemal olnud.
Õppe alustamise tingimuseks on arvutikasutamise oskus algtasemel. Sul peab olema e-posti konto ning hea internetiühendus.

Koolituse maht: 18. ak.tundi

Õppekeel: vene keel

Koolitusel õpid: 

– Знакомство с рабочей средой MS Excel.
– Ввод, редактирование и форматирование данных различного типа.
– Способы выделения данных. Перемещение, копирование и удаление данных. Добавление, удаление и скрытие столбцов и строк таблицы.
– Принципы составления таблицы.
– Сохранение рабочей книги.
– Последовательности данных (числовые, текстовые, даты, дни недели).
– Составление формул (сложение, вычитание, умножение, деление, использование скобок);
– Адреса ячеек: абсолютные и относительные.
– Использование функций (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, TODAY, NOW, COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF);
– Форматирование таблицы;
– Рабочие листы;
– Использование в простейших функциях и формулах данных с различных рабочих листов./

– Töökeskkonna (MS Excel) tutvustamine;
– erinevat tüüpi andmete sisestamine, andmevormingud ja nende redigeerimine;
– andmete märgistamise võimalused. Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine. Veergude ja ridade kustutamine, lisamine, peitmine;
– tabeli koostamise põhimõtted;
– tööde salvestamine;
– andmesarjade koostamine (tekst, numbrilised, kuupäev, kuu ja nädalapäevade nimetused, tingimustega sarjad);
– valemite koostamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, sulgude kasutamine);
– suhtelised lahtriaadressid, absoluutaadressid;
– funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, TODAY, NOW, COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF);
– tabeli vormindamine;
– töölehed;
– lihtsamad funktsioonid ja valemid erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest.

Koolituse korraldus ja toimumine: 

Обучение состоит из 4-х онлайн-встреч на платформе Zoom 18.-28. mai kl 10:00 – 12:15.

Во время онлайн-обучения участники решают задачи в соответствии с инструкциями преподавателя. Самостоятельные работы предоставляются через сервис Google Classroom.
Для входа на платформу Zoom участникам перед началом обучения будет отправлена ссылка по электронной почте, которая предоставит им доступ к веб-среде/

Koolitus toimub neljal korral Zoom veebikeskkonnas perioodil 18.-28 mai kl 10:00 – 12:15.
Veebikoolituse raames osalejad lahendavad ülesandeid vastavalt koolitaja juhistele. Iseseisvate tööde esitamine toimub Google Classroomi kaudu.
Zoomi keskkonda sisenemiseks saadetakse osalejatele enne koolituse algust e-posti kaudu link, mis annab ligipääsu veebikeskkonda.

Koolitusele registreeri siin.

Lisainfo: 

Kätlyn Sillaots, katlyn.sillaots@khk.ee; 7361833