#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 29/04/2020
10:00 - 01:15

Kategooriad


EXCELLENCE KOOLITUS- JA ARENDUSKESKUSE VEEBISEMINAR:
KOMPETENTSIMUDEL – KUIDAS LUUA JA TULEMUSLIKULT RAKENDADA?

Iga ametikoht eeldab teatud kompetentse, mis tulenevad tööülesannete tulemuslikuks sooritamiseks vajalikest nõudmistest. Ametikohast tingitud kompetentsidel on oluline roll nii tööjõu värbamisel, hindamisel, tasustamisel kui ka töötajate arendamisel ning organisatsiooni eesmärkide seadmisel.
Ametikohapõhiste kompetentside määratlemiseks on tõhus kasutada kompetentsimudeleid, mis loovad raamistiku tööülesannete nõuetest ja ootustest.

Koolitusel omandame teadmisi kompententsimudeli rakendamise olulisusest ja eelistest ning organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega sidumiseks. Õpime, kuidas hästi töötavat kompentsimudelit luua ja värbamisel, personali hindamisel ning arendamisel reaalselt kasutada.

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

KOOLITAJA: Kadri Kütimaa

AJAKAVA

9.55–10.00 Kogunemine veebikeskkonnas

10.00–11.30  Mis on kompetentsimudel ja miks see vajalik on?
Erinevad lähenemised kompetentside mõistele
Kompetentsimudeli seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
Kompetentsimudeli kasutamise võimalused
Kompetentsimudelite kiitus ja kriitika

11.30–11.45 Paus

11.45–13.15 Kompetentsimudeli loomine ja rakendamine
Kompetentsimudeli loomise protsessi etapid ja soovitused
Millele pöörata tähelepanu kompetentsimudelite rakendamisel?
Kompetentsimudeli hindamine ja uuendamine

EESMÄRK

Omandada teadmisi ja oskusi kompetentsimudeli loomiseks ja rakendamiseks era- ja avalikus sektoris.

SIHTGRUPP

Koolitus- ja arendusjuhid ning -spetsialistid, tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid ning kõik teised spetsialistid, kes vastutavad organisatsiooni ja töötajate arengu toetamise eest.

KOOLITUSE MAKSUMUS: kuni 27. aprill 79 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 28. aprill 99 € + km.

LISAINFO JA REGISTREERMINE