#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 12/05/2020 - 11/06/2020
01:00 - 02:30

Kategooriad


TARTU RAHVAÜLIKOOLI VEEBIKURSUS – VENE KEEL VEIDI OSKAJALE A1.2 Привет!

Vene keele veebipõhine kursus A1.2-tasemele sobib neile, kes on vene keelt natuke õppinud või tahavad varemõpitut meelde tuletada. Kursus toimub minirühmas (4-6 õppijat) ja veebikeskkonnas Zoom.

Õppemeetodid

Vene keele veebipõhine koolitus toimub Zoomi keskkonnas. Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad:

  • Kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, haridus, ametid ja töökohad. Контактные данные, страны и народы, возраст, образование, профессии и место работы.
  • Perekond ja elukoht: perekonnaliikmed, välimus, isikuomadused, kodu, mööbel, kodutehnika. Семья и место жительства: члены семьи, внешность, характер, дом, мебель, техника.
  • Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, tööpäev, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, рабочий день, интересы и хобби.
  • Poes ja restoranis: toiduained, joogid, riided, raha, müüjaga suhtlemine, kohvikus ja restoranis, söögi tellimine. В магазине и ресторане: продукты, напитки, одежда, деньги, общение с продавцом, в кафе и ресторане, заказ еды.

Õppematerjalid:

Õpetaja koostatud materjalid, erinevad veebipõhised lisamaterjalid.

Õppe maht:

Õppe kogumaht on 34 akadeemilist tundi, sealhulgas 20 ak veebipõhist tundi reaalajas ja 14 ak tundi iseseisvat tööd. Iseseisev töö veidi oskaja tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Täpsem info ja registreerimine SIIN