Kui te ei ole veel veebis õppimist proovinud, võib see osutuda teie jaoks üllatavalt mugavaks. Selleks aga, et õppida tulemuslikult ja mõnusalt, läheb tarvis enesejuhtimise ja ajaplaneerimise oskusi ning tugevat motivatsiooni ja tahtejõudu.

Toome välja 10 soovitust kuidas muuta e-kursustel õppimine enda jaoks mugavaks, tulemuslikuks ja meeldivaks.

 1. Mõistke veebipõhise õppe eripära ja eeldusi

Eelkõige peab mõistma, et veebikursused ei ole lihtsam, vaid pigem mugavam viis õppida. Veebis edukaks õppimiseks peate pühendama märkimisväärse osa oma ajast, osalema järjepidevalt programmis, olema õppimise ajal keskendunud ja pühenduma täielikult oma õppeprotsessile, nagu teeksite seda tavalise koolituse korral. Peaksite ka meeles pidama, et veebikursusel osaledes võidakse teilt oodata järgmist:

 • Täielikku pühendumist ja osalust vastavalt vajadusele virtuaalses klassiruumis või veebiseminaril
 • Digioskuste arendamist ja kasutamist õppekeskkonnas orienteerumiseks
 • Teiste õppijate ja koolitajatega koostöö tegemist
 • Õigeaegset ülesannete täitmist
 • Enesejuhtimist ja -distsipliini

Erinevatel kursustel on erinevad eeldused, kuid igal juhul on õppija aktiivsus ja enesejuhtimine väga tähtsad.

 • Veenduge oma internetiühenduse toimimises

Tehnoloogia tõrkeid juhtub kogu aeg. Kujutage ette, et teete keset ööd oma kodutööd ja arvuti jookseb kokku. Äparduste vältimiseks salvestage oma iseseisvad tööd korduvalt ja tehke regulaarselt varukoopiaid, kasutades pilvesalvestust, näiteks Dropboxi või Google’i dokumente. Veebiseminaril osalemiseks on stabiilne ja kiire internetiühendus eeltingimuseks, et saate koolitajat ja kaasõppijaid näha ning kuulda. Lisaks veenduge, et teil on olemas ka koolitaja kontaktid, et tõrke korral ühendust võtta.

 • Tehke õppimisele ruumi

Sõltumata sellest, kas otsustate õppida oma kabinetis või elutoas, veenduge, et see koht oleks vaikne, korrastatud, ilma segajateta ja igal ajal kasutamiseks saadaval. Veebipõhist õpet toetava ruumi loomine on üks peamisi väljakutseid. Paluge oma lähedastel ja kolleegidel austada teie õppimist ning kaaluge õppimise ajal telefoni välja lülitamist ja kõigi sotsiaalsete võrgustike sulgemist, et välistada vahele segamist.

 • Seadke oma õppimisele eesmärgid

Tõhusaks õppimiseks pidage alati meeles, mida loodate kursuse lõpuks saavutada. Juhiseks on e-õppe kursuse õppekavas sõnastatud eesmärgid ja õpitulemused. Lugege hoolikalt oma veebikursuse õppekava ja tutvustust, sõnastage isiklikke õpieesmärke ja veenduge, et peate neid silmas iga peatüki läbimisel või ülesande sooritamisel, et see oleks võimalikult kasulik. Tundke ülesannete sooritamisest ja peatükkide läbimisest rõõmu ja rahuldust.

 • Koostage oma õppimise kava

Eelkõige pikemate veebikursuste puhul kus on oluline osa iseseisval tööl on väga tähtis koostada endale õppimise kava.

 • Uurige välja, milliseid ülesandeid, millises mahus ja millisteks tähtaegadeks on teil vaja kursusel sooritada. Kavandage oma õpiülesannete sooritamine ette, tutvuge nende sisuga varakult. Ärge jätke ülesannete sooritamine viimasele hetkele – nii saate ennetada viimasel hetkel tegutsemise kiirustamist ja stressi.  
 • Lisage kõik veebiseminaride toimumise ajad ja ülesannete tähtajad oma kalendrisse või looge kursuse jaoks eraldi kalender. Nii saate e-kursusel õppimise arvesse võtta oma muude tegevuste kavandamisel.
 • Kavandage, kui palju aega ühele või teisele õppetegevusele pühendate. Kalendrisse lisaks alguse agadele ka õppimise aja lõpu seadmine ning oma seatud plaanidest kinni pidamine aitab arendada enesejuhtimist. Ajakavast kinnipidamine tõstab õppimise efektiivsust, sest nii tegelete õppimiseks eraldatud ajal just õppimise ja mitte millegi muuga.
 • Pidage oma plaanist kinni. Prokrastineerimine ehk aeglemine on õppija suurim vaenalane. E-kursustel on väljalangemine tavakursustest suurem just seetõttu, et õppija peab juhtima oma õppimist ise. Oma eesmärkide silmas pidamine ja ajakavast kinni pidamine aitab teil jõuda soovitud tulemusteni. Kui jääte ree pealt maha, võtke ühendust oma koolitajaga kes aitab taas järje peale saada.
 • Küsige abi kui seda vajate

Kui olete takerdunud veebikursusega seotud tehnilistesse probleemidesse või iseseisvasse töösse, on väga oluline küsida abi. Pöörduge julgelt oma veebikursuse korraldaja või koolitaja poole, et tõketest võimalikult kiiresti üle saada ja õppimist jätkata. Kui mõni teema jääb arusaamatuks, selgitab koolitaja selle hea meelega lahti, kui talle oma küsimustest teada annate. Küsimusi esitades aitate nii ennast kui oma kaasõppijaid. Vajadusel teie tagasiside alusel saab koolitaja teha oma materjalidesse täiendusi.

 • Vaadake üle, korrake, arutage

Õpitud materjalide üle vaatamine ja õpitu kordamine ei parenda mitte ainult teie mälu vaid aitab õpitut paremini mõista. Teema kohta juurde õppides tekivad teil uued seosed ning eelnevalt läbitud materjal saab uue tähenduse. Kui teil on võimalus suhelda mõne kaasõppijaga, saate vastastikku oma õppimist peegeldada ja koos arutada, avastades uusi olulisi nüansse. Paaris- ja rühmatöö aitab mõista õpitud teemat erinevatest vaatenurkadest ning leida uusi tähendusi.

 • Tehke pause

Teie õppimise efektiivsus väheneb kui olete väsinud. Leidke tasakaal õppimise ja muu elu vahel, kavandage pikemate õppesessioonide vahele puhkepause ja vaheldage oma tegevusi. Pausi ajal õpperuumist välja astumine, kerge füüsiline tegevus või looduses liikumine aitavad taastuda kõige paremini, et saaksite uue energiaga õppimist jätkata.

 • Osalege aktiivselt veebipõhistes aruteludes

Kodus õppimine ei tähenda isolatsiooni. Nii veebiseminaril kui ka e-õppe kursustel osaledes on teil võimalik suhelda oma kaasõppijatega kasutades selleks erinevaid tehnoloogia võimalusi. Kui suhtlemine on võimalik otse õppekeskkonnas – veebiseminaril või juturuumis, kasutage seda julgelt, et jagada oma õpikogemusi, küsimusi ja ideid. Lisaks võite suhelda kaasõppijatega ka sotsiaalmeedia vahendusel. See aitab teil tunda ennast õppegrupi liikmena, leida vastuseid oma küsimustele, saada tagasisidet oma ideedele, tõsta inspiratsiooni ja motivatsiooni kursusega lõpuni jõudmiseks.

 1. Rakendage õpitud teadmisi ja oskusi

Õppimise efektiivsuse tõstmiseks on oluline hakata õpitut rakendama võimalikult kiiresti. Õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine kursuse käigus annab võimaluse saada tagasisidet õpitulemustele ning vajadusel uurida õppematerjale uuesti või küsida juurde selgitusi koolitajalt. Samuti aitab õpitud rakendamine ajus uute seoste loomisele ning olemasolevate tugevdamisele.

Autor: Georgi Skorobogatov. Teksti koostamiseks inspireeris Christopher Pappas ja eLearning Industry