UUS! Tasuta veebikursus Elements of AI tõstab tehisintellektilt saladuskatte. „Elements of AI“ on tasuta veebikursus, mille on loonud tehnoloogiaettevõtte Reaktor ja Helsingi Ülikool. Kursuse eestikeelse versiooni töötas välja ja tõi Eestisse TalTech. Kursusel osalemisega tahame inimesi julgustada nägema tehisintellekti kui sõpra, kes nende elu toetab ja keda ei ole vaja karta. Toome näiteid päriselust ja -olukordadest, kus tehisintellekt juba täna kasutusel on ja kuhu suunas (ja kuhu mitte) AI areng liigub. Kursusel on teooria põimitud praktiliste harjutustega ja igaüks saab selle läbida omas tempos. Osalemiseks ei ole vaja teadmisi matemaatikast ega programmeerimisest.

UUS! Tasuta e-kursus “Täiskasvanud õppija e-õppes“. Mistahes eduka õppeprotsessi loomise üheks eelduseks on õppija eripäradega arvestamine. Eriti oluline on see täiskasvanutele mõeldud kursuste ja koolituste planeerimisel. Seega, et ka e-õpe oleks tulemuslik ja õppija arengut toetav, peame mõistma, mis on täiskasvanud õppija eripärad ja kuidas neist lähtuvalt õppimist toetavat tehnoloogiat kasutada. Diginobe on loonud iseseisvalt läbitava e-kursuse, milles käsitletakse täiskasvanud õppija ootusi, võimalusi ja piiranguid e-õppes. E-kursus on disainitud iseseisvaks õppimiseks, õppida saab olenemata ajast ja kohast. Sisuteemade edastamiseks on kasutatud interaktiivseid tegevusi. Automaatse tagasisidega hindamisvahend võimaldab õppijal endal anda hinnang oma õppimisele.

Koroonakriisi mõjude leevendamiseks pakub veebipõhine platvorm Coursera võimalust õppida tuhandetel inglise- ja venekeelsetel kursustel maailma tippülikoolidelt ja tehnoloogia suurfirmadelt nagu Stanford, Duke, Yale, Google, IBM jpt. Lõpetajad saavad tasuta vastava tunnistuse iga kursuse läbimise kohta, mis aitab tööturul paremini läbi lüüa. Eestist saab osaleda kuni 50 000 soovijat. Septembri lõpuni saavad kursustele registreeruda kõik oma teadmisi uuendada soovivad inimesed ning kursusi saab tasuta läbida aasta lõpuni. Lisainfo ja registreerimine toimub haridusportaali kaudu.

Tartu Ülikooli avatud juurdepääsuga tasuta e-kursused (MOOCid). Käimasolevatele või algavatele kursustele on võimalik registreeruda, paljude lõppenud kursuste materjale on võimalik läbida iseseisvalt. Teemad hõlmavad:

 • Infopädevus
 • Eakate vägivallaohvrite tuvastamine ja toetamine
 • Tehisintellekti algkursus
 • Security in the Baltic Sea Region
 • Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika
 • Ravimitest maakeeli
 • Söömisest, joomisest ja informatsioonist
 • Programmeerimisest maalähedaselt
 • Programmeerimise alused
 • Elektroonikast puust ja punaseks
 • Robootikast puust ja punaseks
 • Kuidas võõras kultuuris ellu jääda?
 • Nüüdisaegne õpikäsitus

Loov Inspiratsioon – Internetipõhine videotega enesearengu e-koolitus efektiivsete võtete ja tehnikatega inspireeriva elu kujundamiseks