Millega arvestada koolituse valimisel? Kuidas hinnata, milline koolitus saab olema kvaliteetne?

Enne koolitusele minekut analüüsi ennast, enda seniseid teadmisi, oskusi ja kogemusi ning oma eesmärke. Koolitus on vahend sinu eesmärkide täitmiseks. Tutvu koolituse pakkuja kodulehel õppekorralduse aluste ja koolituse õppekavaga. Kui koolituse eest tasutakse avalikest vahenditest või soovid koolituse eest saada tulumaksu tagastust, veendu, et täienduskoolituse pakkuja on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS.

Koolituse valikul on abiks õppevideo ja õppematerjal, mis asuvad EPALE veebilehel.

Vasta enne koolitusele registreerimist enda jaoks nendele küsimustele ja vali koolituse, mille puhul on kõik 10 positiivsed.

1. Saan aru, mida oskan peale koolitust ja millised on koolituse õpiväljundid.

2. Koolituse eesmärgid langevad kokku minu eesmärkidega.

3. Olen teadlik, kui suure osakaalu moodustab koolitusest praktika ja iseseisev töö.

4. Koolitus toimub minu jaoks sobival ajal ja kohas.

5. Mul on võimalus ja motivatsioon osaleda koolitusel täies mahus.

6. Mul on vajalikud eeltingimused koolituse alustamiseks (nt keeleoskus, töövahendid)täidetud.

7. Olen tutvunud infoga koolitaja kogemuse ja pädevuse kohta.

8. Tean, kas koolituse edukal läbimisel väljastatakse mulle tunnistus või saan tõendi osalemise kohta.

9. Tean, mida pean koolitusele kaasa võtma ja millised kulud võivad koolitusel osalemisega kaasneda.

10. Tean, kuidas toimub koolituse eest tasumine, kuidas saan oma registreeringu tühistada.